Un agent economic a scăpat de sancțiunea pusă de Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieții, după ce s-a adresat în instanță. Magistrații au decis să anuleze amenda impusă pentru că agentul constatator nu a elucidat toate circumstanțele incidentului. Conform informațiilor prezentate la dosar, un agent economic, care vinde produse cosmetice, a fost sancționat de către agentul constatator pentru că a refuzat să prezinte unei persoane registrul de reclamații. Compania și-a motivat refuzul prin faptul că persoana nu deținea un bon fiscal. Petiționarul a spus, însă, că i-au fost încălcate drepturile sale prin faptul că prețul de vânzare a unor produse diferă de prețul indicat pe raft. Astfel, dosarul a ajuns în instanța de judecată, iar magistrații au precizat că agentul economic nu poate fi sancționat. Și anume, judecătorii au remarcat că procesul-verbal cu privire la contravenţie nu conţine careva probe în afară de simpla constatare a faptelor de către agent. Acesta n-a administrat probe concludente și pertinente ce ar confirma că a avut loc cumpărătura și a fost eliberat bonul de plată, de vreme ce doar în acest caz, petiționara ar avea dreptul să indice în registrul de reclamanții, după necesitate, încălcarea dreptului său de consumator. De asemenea, atât prima instanță, cât și Curtea de Apel a constatat, în cadrul cercetării judecătorești, că nu s-a elucidat de către cine și în ce circumstanțe a fost schimbat prețul produselor. Mai exact, nu a fost demonstrat faptul că anume angajații companiei ar fi comis o eroare privind punerea prețurilor la produs sau acesta chestiune a fost făcută de cineva intenționat. Totodată, judecătorii au spus că afirmațiile agentului constatator sunt declarative. Și asta pentru că vinovăția companiei a fost, de fapt, recunoscută prin faptul că agentul economic a depus explicații. Instanța a constatat că a fost audiat administratorul magazinului, însă agentul constatator nu a discutat nemijlocit cu vânzătorul, care a deservit persoana. Astfel, instanța a precizat că agentul constatator trebuia să elucideze toate circumstanțele de fapt or, persoana nu poate fi trasă la răspundere contravențională numai pentru faptul neînregistrării de către vânzător a reclamaţiei consumatorului, în situația în care, pentru înregistrarea reclamațiilor urmează a fi probat că a avut loc o încălcare întemeiată și justificată a dreptului consumătorului, fapt care nu a fost demonstrat în speță. Afirmațiile invocate în decizia de sancționare au fost calificate de magistrați ca având un caracter declarativ, fără suport probatoriu de fapt. Prin urmare, în conformitate cu articolul 461 din Codul contravențional, actul de sancționare nu poate fi aplicat. Decizia Curții de Apel este irevocabilă. Agentul economic a scăpat de sancțiune fiind aplicată prezumția nevinovăției, în lipsa probelor care ar demonstra încălcarea legislației de către acesta.