Compania ”Rogob” vrea să preia toate acțiunile la magazinul ”Unic”. Aceasta a depus o cerere de retragere obligatorie a acțiunilor deţinute de acţionarii minoritari ai emitentului ”Unic” SA. Asta după ce în perioada 25 aprilie – 24 mai a derulat oferta de preluare benevolă a acţiunilor. În prezent, ”Rogob” deține 70.262 acţiuni, ce constituie 88,06 % din acţiunile cu drept de vot ale ”Unic” SA, iar compania cu care acţionează în mod concertat – ”Rogveriu” SRL deţine 6.187 acţiuni, adică 7,75%. Împreună cele două firme au 95,82% din acţiunile cu drept de vot. În cerere se menționează că, în temeiul art. 30 al Legii privind piaţa de capital, ofertantul adresează cererea de retragere obligatorie a acţiunilor ce nu-i aparţin cu drept de proprietate atât lui cât şi persoanelor cu care acţionează în mod concertat, ceilalţi acţionari, fiind obligaţi să-i vândă acţiunile deţinute la un preţ echitabil. Mai exact, ”Rogob” dă 1.020 lei pentru o unitate, același oferit acţionarilor în cadrul ofertei de preluare benevolă. Intermediarul procedurii privind retragerea obligatorie este Societatea de Valori Mobiliare ”Iuventus – DS” SA. Acţionarii urmează să-i prezinte acestuia până în data de 6 august o declaraţie scrisă, care va conţine următoarele informaţii:
  • datele de identificare, domiciliul şi date de contact;
  • acordul ca Ofertantul să achiziţioneze toate acţiunile deţinute, confirmate prin Extrasul din Registrul acţionarilor Emitentului: extrasul din Registrul acţionarilor poate fi obţinut la Societatea de registru ”Grupa Financiară” SA;
  • modalitatea de plată a acţiunilor deţinute (numerar, prin mandat poştal sau prin transfer bancar). În cazul opţiunii pentru plata prin transfer bancar, va indica rechizitele contului bancar.
Declaraţia va fi însoţită de copia de pe buletinul de identitate, copia de pe extrasul de cont bancar semnat şi ştampilat de banca emitentă, extrasul din registrul acţionarilor. Declaraţia poate fi prezentată personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentificată notarial. Acţionarii, care nu doresc să-şi înstrăineze acţiunile, vor comunica în scris despre refuzul acestora de a vinde acţiunile ofertantului pe parcursul duratei acţiunii cererii de retragere obligatorie, cu includerea următoarelor informaţii:
  • datele de identificare şi datele de contact ale deţinătorului de valori mobiliare;
  • declaraţia deţinătorului de valori mobiliare care să ateste faptul că refuză să-şi vândă valorile mobiliare evidenţiate în contul său;
  • motivaţia refuzului.
Dacă pe parcursul duratei de retragere obligatorie, acţionarul nu va înainta ofertantului nici o opţiune – acceptul sau refuzul motivat de a înstrăina acţiunile se consideră că acţionarul a acceptat tacit cererea ofertantului.