Un fost magistrat, în prezent inspector-judecător, se judecă cu Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) pentru a-i fi recalculată pensia. CNAS a refuzat să facă recalcularea, invocând faptul că fost magistrat primește salariu în calitate de inspector-judecător. Astfel, Nicolae Clima a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva CNAS, în care a invocat că până în data de 13 mai 2015 a activat în calitate de judecător, ultimul loc de muncă fiind magistrat la Curtea Supremă de Justiţie. Ulterior, a fost eliberat din funcție în temeiul atingerii plafonului de vârstă. Apoi, fostul magistrat a fost numit în calitate de inspector-judecător al Inspecției Judiciare de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), pe un termen de patru ani.  Reclamantul a mai precizat anterior, pentru anii 2015 şi 2016 pensia i-a fost recalculată conform legii. Pentru anul 2017, începând cu data de 1 aprilie 2017, pensia sa de judecător nu i-a fost recalculată. Acesta a precizat că reprezentanții Casei Teritoriale de Asistență Socială i s-a comunicat că pensia sa nu va fi recalculată pe motiv ca primește salariu. Acesta s-a adresat cu o cerere prealabilă în care a invocat că nu activează în calitate de judecător, iar faptul că lucrează în calitate de inspector-judecător , din cadrul CSM, nu cade sub incidenţa prevederilor legale de refuz în recalcularea pensiei. La fel, acesta a mai precizat că atribuțiile inspectorului-judecător nu au nicio tangenţă cu atribuţiile de funcţie ale judecătorului în activitatea de înfăptuire a justiţiei. Aceste două funcţii nu sunt similare şi nu pot fi asimilate, în special, funcţia de inspector-judecător, funcţiei de judecător, a mai indicat reclamantul.  Prin urmare, a solicitat recalcularea pensiei, începând cu 1 aprilie 2017, din cuantumul salariului din care i s-a calculat pensia. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău cererea a fost admisă.S-a obligat CNAS să recalculeze pensia începând cu 1 aprilie 2017, din cuantumul salariului din care s-a calculat pensia, indexat.  Ulterior, prin încheierea Curții de Apel Chișinău s-a ridicat de la examinare cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă. Dosarul a fost remis Curții Supreme de Justiție, iar instanța a decis strămutarea cauzei la Curtea de Apel Bălți. CNAS a depus apel în care a solicitat respingerea solicitării. În apel este invocat faptul că instanța contenciosului administrativ a emis o hotărâre pripită, nefiind studiate minuțios actele normative în vigoare, care reglementează obiectul litigiului. Fostul magistrat a depus referință la cererea de apel prin intermediul căreia a menționat că cererea de apel este neîntemeiată. Și asta pentru că nu activează în calitate de judecător și că a fost demisionat din această funcție în legătură cu atingerea plafonului de vârstă. Faptul că activează în calitate de inspector-judecător din cadrul CSM nu cade sub incidența prevederilor legale de refuz în recalcularea pensiei, prin indexare. Funcția de inspector-judecător a ocupat-o după demisia din funcția de judecător al Curții Supreme de Justiție, în legătură cu atingerea plafonului de vârstă, conform hotărârii Parlamentului. În urma examinării dosarului, Curtea de Apel Bălți a ajuns la concluzia că judecătoria de fond a evidenţiat că în decizia din data de 27 iunie 2017 a Curţii Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării privind excepţia de neconstituţionalitate a art. III din Legea nr. 60 din 04.04.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative şi a art. 32 alin. (3) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, în punctul 27 este menţionat că, având în vedere prevederile art. 32 din Legea cu privire la statutul judecătorului, judecătorilor demisionaţi şi judecătorilor eliberaţi din funcţie în legătură cu atingerea plafonului de vârstă, pensia se va recalcula ţinându-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exerciţiu. Prin urmare, apelul CNAS a fost respins și a fost menținută hotărârea Judecătoriei Chișinău. Decizia este definitivă, fiind cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiţie.