Guvernul a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, reorganizarea Centrului de Informaţii Juridice în Agenţia Resurse Informaţionale Juridice. Noua instituție va avea personal mai mult, cu nouă unități, dar și funcții suplimentare. Astfel, conform Regulamentului de organizare și funcționare a entității, Agenția are misiunea de a asigura dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și interoperabilitatea sistemelor informaționale ale sectorului justiției. Totodată, noua structură va răspunde de executarea Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, la care Republica Moldova a aderat în anul 2006. Totodată, conform funcţiilor de bază  atribuite, Agenției va:
  • asigura evidenţa, sistematizarea, publicarea legilor, hotărârilor Parlamentului, hotărîrilor Curţii Constituţionale, hotărârilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova în conformitate cu Legea nr. 173 din 6 iulie 1994 privind modul de publicare şi intrare în vigoare a actelor oficiale;
  • contribui la editarea şi republicarea actelor normative, precum și la pregătirea pentru editare a culegerilor de acte normative;
  • elabora concepte, termeni de referinţă şi documente tehnice aferente necesităților de achiziţionare a soluţiilor TI;
  • dezvolta, actualizează, asigură integritatea şi menţinerea în stare de funcţionare a paginilor web oficiale ale Ministerului Justiţiei, a registrelor de stat și a altor sisteme informaționale ale sectorului justiției date în administrare;
  • oferi accesul la informaţiile incluse în sistemele informaționale administrate, previne accesul neautorizat, utilizarea ilegală, difuzarea, modificarea sau nimicirea lor;
  • acorda suport tehnic Ministerului Justiției pentru implementarea și utilizarea sistemelor informaționale și TI;
  • contribui la asigurarea interoperabilității dintre sistemele informaționale ale sectorului justiției;
  • monitoriza şi efectua controlul implementării proiectelor TI, inclusiv prin gestiunea riscurilor, dezvoltarea sistemelor TI, scoaterea din uz a echipamentului TI;
  • legaliza actele oficiale ale Republicii Moldova și aplică apostila pe actele oficiale specificate la articolul 1 din Convenţia cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, conform Legii nr. 42 din 2 martie 2006 și în modul stabilit de Guvern;
  • elabora şi promova standarde de calitate pentru managementul informaţiei privind sectorul justiției şi prestarea serviciilor electronice.