Comitetul creditorilor sau, după caz, adunarea creditorilor va putea decide reducerea cuantumului onorariului fix al administratorului/lichidatorului. Totuși, acesta nu trebuie să fie mai jos decât coeficientul minim de multiplicare recomandat pentru stabilirea salariului de funcţie al conducătorilor încadraţi în unităţi, care nu aplică sistemul de salarizare bazat pe reţeaua tarifară unică de salarizare, înmulţit la cuantumul minim garantat al salariului din sectorul real la unităţile cu autonomie financiară. Măsura va putea fi aplicată după primul an de la emiterea hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate. Proiectul de completare a Legii insolvabilității este în consultări publice. În prezent, norma legală prevede doar că onorariul fix al administratorului/ lichidatorului poate fi variabil. El poate descreşte direct proporţional cu durata procesului după primul an de la emiterea hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate şi/sau poate fi mai mic în perioadele în care nu este necesară implicarea administratorului/lichidatorului. Totodată, cuantumul onorariului de succes şi al compensaţiei cheltuielilor ce urmează a fi plătite administratorului/lichidatorului va putea fi negociat. Acesta se stabilește, la fel, de comitetul creditorilor sau, după caz, de adunarea creditorilor. Alte modificări propuse se referă la destituirea administratorului/ lichidatorul. Acesta nu va putea fi demis din oficiu de către instanța de judecată dacă nu-și îndeplinește condițiile privind indicatorii de performanță. De asemenea, administratorul/lichidatorul va putea fi destituit dacă activitatea acestuia a fost suspendată sau a încetat în temeiul Legii cu privire la administratorii autorizați. În prezent, norma legală prevede că acesta poate fi demis dacă se află în procedură de lichidare sau de insolvabilitate.