Trei procurori au cerut instanței de judecată să ridice excepția de ilegalitate a hotărârii Consiliului Uniunii Avocaţilor din 1 iulie 2011 prin care s-a stabilit taxa de 5.000 de lei pentru persoanele admise în profesia de avocat, conform articolului 10 aliniatul (2) din Legea cu privire la avocatură. Conform prevederilor legale, sunt scutite de efectuarea stagiului   profesional şi de examenul de calificare persoanele care deţin titlul de doctor, precum şi cele care au cel puţin zece ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror dacă, în termen de șase luni după demisia din funcţiile respective, au solicitat eliberarea licenţei pentru exercitarea profesiei de avocat. De aceleaşi drepturi şi în aceleaşi condiţii beneficiază şi persoanele care, după demisia din funcţia de judecător şi procuror, au continuat să activeze în domeniul dreptului. În cererea depusă, reclamanții au spus că hotărârea Consiliului UAM este ilegală și nu este conformă Hotărârii Parlamentului prin care s-a aprobat Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016. Prima instanță a admis demersul și a decis anularea Hotărârii Consiliului UAM. În motivarea hotărârii adoptate, instanţa indică că taxa de 5.000 lei percepută pentru examinarea dosarelor privind accederea în profesie în temeiul art.10 alin (2) al Legii cu privire la avocatură este una ilegală. De asemenea, judecătorii au menționat că Uniunea nu a prezentat actele solicitate care să confirme legalitatea taxei impuse. UAM a declarat recurs la hotărârea instanței de fond, spunând că magistrații au dat o apreciere greşită circumstanţelor cauzei şi anume a actelor prezentate. La solicitarea instanţei, reprezentantul Uniunii Avocaţilor a prezentat originalul:
  • Hotărârii Congresului Uniunii Avocaţilor din 25 iunie 2011 prin care, Consiliul Uniunii Avocaţilor a fost împuternicit să stabilească bugetul şi taxelor pentru examenele de stagiu, examenele de accedere în profesie şi taxa pentru examinarea cererilor privind admiterea în profesia de avocat în temeiul art. 10 al Legii cu privire la avocatură.
  • Hotărârii Consiliului Uniunii Avocaţilor din 1 iulie 2011 prin care s-a stabilit cuantumul taxelor indicate, inclusiv şi taxa în mărime de 5 000 lei pentru examinarea cererilor depuse în temeiul art. 10 art (2) din Lege.
Curtea de Apel Chișinău a respins, însă, recursul declarat de Uniune și a menținut decizia primei instanței. Magistrații de la apel au apreciat critic declarația UAM prin care se extind atribuțiile delegate Consiliului Uniuni Avocaților de Congresul UAM. Și asta pentru că, prin hotărârea Congresului Avocaților din 25 iunie 2015, s-a delegat Consiliului aprobarea bugetului anual al Uniunii, fapt ce nu înglobează atribuția de a stabili cuantumul taxelor pentru examenele de admitere la stagiu şi pentru examenele de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional. Stabilirea acestora este expres atribuită de lege în competența Congresului Uniunii Avocaților. Potrivit articolului 37 al Legii cu privire la avocatură, Congresul are atribuția de a stabili cuantumul taxelor pentru examenele de admitere la stagiu şi pentru examenele de calificare, cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional. Totodată, articolul 39 din aceiași lege stipulează că, Consiliul Uniunii Avocaților poate să îndeplinească atribuțiile delegate de Congres. De asemenea, instanța de recurs nu a reținut argumentele UAM, remarcând că Uniunea interpretează eronat normele de drept şi situaţia de fapt, iar soluţia primei instanţe este rezultatul unei interpretări corecte a normelor de drept material, cu aprecierea juridică cuvenită a probelor în conformitate cu normele Codului de procedură civilă. Decizia Curții de Apel Chișinău este irevocabilă și nu se supune niciunei căi de atac. Prin urmare, a fost ridicată excepția de ilegalitate a hotărârii Consiliului Uniunii Avocaţilor din 1 iulie 2011 prin care s-a stabilit taxa de 5.000 de lei pentru persoanele admise în profesia de avocat, conform articolului 10 alin. (2) din Legea cu privire la avocatură.