Plafoanele maxime permise pentru deducerea cheltuielilor pentru hrana și transportul organizat al angajaților au fost majorate. Cabinetul de miniștri a aprobat trei regulamente care vizează modul de determinare a obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit pentru agenți economici, cetățeni și nerezidenți. Proiectul prevede integrarea normelor întru-un singur document prin comasarea a 10 acte normative. Astfel, regulamentul care se referă la agenții economici prevede majorarea plafoanelor maxime permise spre deducere a cheltuielilor pentru hrana și transportul organizat al  angajaților, de la 35 lei -  45 lei (fără TVA) per zi pentru hrană și, respectiv, de la 25 lei la 35 (fără TVA) pentru transport. La fel, au fost introduse norme ce permit deducerea cheltuielilor pentru organizarea procesului de instruire a ucenicilor în programele de formare profesională prin învățământul dual (remunerarea maiștrilor, instructorilor, asigurarea cu materiale necesare, etc.). Regulamentul care se referă la cetățeni, stabilește modul de calculare și achitare a impozitului pe venit pentru persoanele fizice rezidente, dar și modul de aplicare a scutirilor și deducerilor de care pot beneficia aceștia. În același timp, Regulamentul cu privire la persoanele nerezidente stabilește modul de calculare, reținere și achitare la buget a impozitului pe venit pentru contribuabilii care efectuează plăți în favoarea nerezidenților. Aprobarea deciziei respective este o primă etapă în exercițiul de sistematizare a legislației fiscale, și o continuare a realizării angajamentele asumate față de contribuabili în asigurarea predictibilitatății, echității și clarității politicilor fiscale și vamale.