Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a pus punct în dosarul în care Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (CPPEDAE) a spus că avocații sunt discriminați la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. CSJ a menținut hotârârea judecătoriei de fond prin care a fost anulată decizia Consiliului, ca fiind ilegală. Povestea a început în 2014 când Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității a emis o decizie, în baza mai multor plângeri ale avocaților, prin care a decis că reprezintă:
  • discriminare pe statut profesional și avere la determinarea costului polițelor de asigurare obligatoriei de asistență medicală pentru avocați;
  • discriminare pe statut profesional pentru femeile avocate obligate să prezinte dovada suspendării licenței de avocat pentru a beneficia de polița de asigurare medicală obligatorie gratuită pe perioada maternității, nașterii și lăuziei;
  • discriminare pe statut profesional pentru avocați în dreptul de a beneficia de polița de asigurare medicală gratuită pe timpul îngrijirii copilului până la vârsta de 3 ani. 
În urma acestei decizii, pentru anul 2014-2015, avocații urmau să beneficieze de reducerea de 50% la procurarea poliței de asigurare medicală. Însă, prin Dispoziţia Ministrului Sănătății, această posibilitateade reducere a fost anulată. Mai mult, în septembrie 2014, Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurare Socială s-a adresat în instanță pentru a anula decizia Centrului. În instanța de fond, acțiunea înaintată pentru a anula decizia Centrului a fost admisă. Aceasta a fost atacată cu apel de către Consiliul Nediscriminării, Doina Iona-Străisteanu, reprezentanta Uniunii Avocaților, Alina Calugher, avocații Veronica Mihailov-Moraru, Natalia Moloșag și Mihai Durnescu. Prin Decizia Curții de Apel au fost admise integral apelurile menționate mai sus, constatându-se legalitatea deciziei CPPDAE. CNAM a depus recurs împotriva instanței de apel, prin care a solicitat admiterea recursului, casarea deciziei instanței de apel și menținerea hotărârii primei instanțe. CNAM a indicat că pentru anul 2014 reducerile au fost stabilite prin Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, în temeiul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013. În baza art. 4 alin. (3) al legii menționate, persoanele fizice prevăzute la pct. 1 lit. b), c), d) și e), pct. 3 și 4 din Anexa nr. 2 la Legea nr. 1593 din 26 decembrie 2002, care achită în termen de 3 luni prima de asigurare obligatorie de asistență medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 50%. Deoarece Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014 nu prevedea careva reduceri pentru notarii publici, executorii judecătorești și avocații, categoriile de persoane menționate, inclusiv avocații nu beneficiau de reduceri la procurarea polițelor de asigurare în medicină. Astfel reducerile la procurarea polițelor de asigurare în medicină, precum și cuantumul procentelor de reducere sunt decise de către Parlamentul Republicii Moldova prin legi.  Recurs a depus și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Ministerul a precizat că plângerile și autosesizările privind faptele de discriminare sunt examinate de către Centru cu respectarea următoarelor principii: transparență a procedurii; celeritate; contradictorialitate; inversare a sarcinii probațiunii; asigurarea dreptului la apărare. La fel, a indicat că Ministerul nu a fost atras la examinarea plângerilor depuse de avocați, ceea ce a dus la lezarea gravă a drepturilor Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale la apărare și la un proces echitabil.  Totodată, a menționat că decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității este lovită de nulitate, fiind emisă de o persoană care este în conflict de interese. Și asta pentru că membrul-raportor în cauza respectivă a fost Doina- Ioana Străisteanu, care activează în calitate de avocat, în același timp fiind și membru al Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității.  Și Uniunea Avocaților din Moldova a depus recurs în care a solicitat casarea deciziei instanței de apel în partea respingerii acțiunii reconvenționale cu pronunțarea în această parte a unei noi hotărâri, prin care acțiunea înaintată de Doina-Ioana Străisteanu și Uniunea Avocaților din Republica Moldova să fie admisă. În cererea reconvențională au fost acționați în judecată CNAM și Ministerul pentru că nu au întreprins nici o măsură în vederea executării deciziei Consiliului. În urma examinării recursurilor, CSJ a ajuns la concluzia că stabilirea reducerilor la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru unele categorii de plătitori ține de politica statului în domeniul asigurărilor obligatorii de asistență medicală. Deci legiuitorul dispune de prerogativa de a stabili cotele primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și condițiile achitării primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru unele categorii de plătitori. CSJ a concluzionat că decizia Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurării Egalității este ilegală și prima instanță întemeiat a ajuns la concluzia că nu există o diferență de tratament discriminatoriu pe bază de statut profesional la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru avocați, sau pe bază de statut profesional pentru femeile avocate obligate să prezinte dovada suspendării licenței de avocat pentru a beneficia de polița de asigurare medicală obligatorie gratuită pe perioada maternității, sau pe bază de statut profesional pentru avocați în dreptul de a beneficia de polița de asigurare medicală gratuită pe timpul îngrijirii copilului până la vârsta de trei ani.  Prin urmare, CSJ a ajuns la concluzia de a respinge recursul declarat de Uniunea Avocaților din Republica Moldova, de a admite recursurile declarate de Compania Națională de Asigurări în Medicină și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de a casa decizia instanței de apel și de a menține hotărârea primei instanțe.