Guvernul nu susține inițiativa legislativă prin care se propune ca achizițiile publice de bunuri și servicii în sănătate, atribuite prin intermediul unui platforme internaționale agențiilor internaționale pentru achiziții, să fie făcute fără aplicarea Legii privind achiziţiile publice. Autoritățile spun că aplicarea excepției propuse ar putea constitui, pe viitor, un impediment în evaluarea sistemului de achizilii publice ca unul conform directivelor Uniunii Europene. Mai mult ca atât, proiectul poate fi calificat drept unul neconform principiilor de transparență și asigurare a unei concurențe loiale în procedurile de achiziții publice. Conform art. 7 alin. (2) din Legea privind achizițiile publice, procurarea de medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical prin intermediul organizațiilor internaționale este posibilă în cazul în care există un tratat internațional la care Republica Moldova este parte. În același timp, norma legală nu exclude posibilitatea achizițiilor făcute prin intermediul organizațiilor internaționale, dacă aceste organizații sau reprezentanțele acestora participă nemijlocit la procedurile de achiziții publice și, astfel, intră în concurență directă cu alți agenți economici din domeniu. Executivul mai spune că nota infоrmаtivă a proiectului nu conține o argumentare a soluției de a stabili excepția propusă or, se deduce intenția de a excepta de la procedura de achiziții publce a eventualelor contracte încheiate în regim de urgență, care poate fi făcută printr-o lege derogatorie.