Guvernul a aprobat Regulamentul privind desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil. Acesta are ca scop stabilirea unor proceduri, condiţii și criterii obiective, transparente şi nediscriminatorii, ce urmează a fi aplicate la organizarea licitațiilor, desfășurate în contextul implementării schemei de sprijin privind oferirea, prin intermediul licitațiilor deschise, a statutului de producător eligibil, producătorilor care finanțează, construiesc şi centrale electrice ce utilizează surse regenerabile de energie (SRE), cu o putere instalată mai mare decât limita de capacitate stabilită de Guvern. Regulament se aplică la organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil în cazul dezvoltării de noi capacități de producere a energiei electrice prin:
  • construcția de noi centrale electrice care utilizează SRE;
  • construcția de noi centrale electrice hibrid, care utilizează SRE şi surse convenționale de energie;
  • majorarea capacității centralelor electrice existente, care utilizează SRE.
Astfel, în vederea realizării obiectivelor propuse şi promovării utilizării energiei din surse regenerabile se propune a fi introdusă o nouă schemă de suport/sprijin pentru producătorii de energie electrică din SRE, constituită din categoriile de măsuri ce urmează a fi aplicate în raport cu producătorii mari de energie electrică din SRE - preț fix, stabilit în cadrul licitației pentru producătorul eligibil care deține sau urmează să dețină centrale electrice cu o putere cumulată mai mare decât limita de capacitate stabilită de Guvern. Proiectul mai prevede că pentru fiecare tip de tehnologie de producere ar putea fi organizate licitații separate, sau licitații complexe, pentru mai multe tipuri de tehnologii de producere, cu condiția stabilirii criteriilor de desfășurare a licitației astfel încât competiția să se realizeze între ofertele depuse pentru același tip de tehnologie de producere, iar ofertele cu diferite tipuri de tehnologie să nu fie comparate între ele. Conform Regulamentului, dezvoltatorul nerezident beneficiază de aceleași drepturi ca şi dezvoltatorul rezident şi trebuie să îndeplinească aceleași condiții şi criterii pentru a câștiga licitația. Condițiile de participare, cerințele tehnice, financiare şi umane, precum şi criteriile de verificare vor fi aceleași pentru toți dezvoltatorii, fără discriminare, şi vor fi descrise, în mod obligatoriu, în documentația de licitație elaborată în conformitate cu prevederile legii și Regulamentului.