Profitului net obținut în anul 2017 de către B.C. ”EuroCreditBank” S.A. va fi repartizat la capitalizare, în proporție de 95 la sută și pentru formarea fondului de rezervă -  în mărime de cinci la sută. Decizia a fost luată la adunarea generală a acționarilor și a fost publicată anterior în Monitorul Oficial. La fel, acționarii au aprobat normativele repartizării profitului pentru anul 2018. Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. ”EuroCreditBank” S.A. a avut loc la sfârșitul lunii iunie, după ce a fost convocată repetat. Adunarea a aprobat darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2017, a aprobat Raportul Consiliului de administraţie cu privire la activitatea pentru anul 2017 şi darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori a băncii pentru anul 2017. Acționarii nu au aprobat, însă, hotărârea de majorare a capitalului social al băncii cu 60 milioane de lei. La fel, la ședință s-a aprobat executarea bugetului Consiliului de administraţie şi al Comisiei de cenzori pentru anul 2017, inclusiv au aprobat bugetul Consiliului de administraţie pentru anul 2018. Acţionarii au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori şi au abrogat Regulamentul Comisiei. Tot în Monitorul Oficial a fost publicată hotărârea adunării generale extraordinară a acționarilor ”FinComBank” S.A. La adunare s-au înregistrat 24 de participanți care deţin 912.646 de acţiuni, ce constituie 76,19% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot. În urma examinării chestiunilor de pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:
  • a fost aprobat Statutul ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacție nouă;
  • a fost aprobat Regulamentul privind Consiliul ”Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în redacție nouă.