Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a fost obligată să recalculeze pensia pentru vechime în muncă a fostului președinte al Curții Constituționale, Tudor Panțîru, începând cu data de 12 mai 2017. Decizia a fost luată de către magistrați după ce fostul judecător s-a plâns în instanță că pensia sa nu a fost recalculată după ce a fost numit în funcția de președinte al Curții Constituționale și, respectiv, remunerarea sa s-a mărit. Tudor Panțîru a invocat faptul că, potrivit art. 4 alin. (6) din Legea privind salarizarea judecătorilor și procurorilor, salariul de funcție al judecătorului din cadrul Curții Constituționale se stabilește în cuantum de cinci salarii medii pe economie. Totodată, în temeiul art. 5 din aceiași Lege, pentru exercitarea funcției de președinte al Curții Constituționale, titularul funcției beneficiază de un spor calculat în raport procentual față de salariul de funcție în cuantum de 20%. Astfel, a solicitat să i se recalculeze pensia pentru vechime în muncă, conform majorării treptată a salariului de funcție a Președintelui Curții Constituționale. Casa Națională de Asigurări Sociale a refuzat să facă recalculul, motivând că lipsește temeiul ce ar justifica recalcularea pensiei pentru vechime în muncă din salariul funcției de președinte a Curții Constituționale. CNAS a spus că, începând cu data de 28 octombrie 2011, pensia lui Tudor Panțîru a fost determinată din salariul de funcție a unui judecător al Curții Supreme de Justiție, iar ulterior în vederea executării actelor judecătorești definitive, pensia a fost recalculată din mărimea salariului judecătorului Curții Constituționale. Totodată, calitatea de președinte al Curții Constituționale nu poate să ducă la modificarea condițiilor de plată și recalcularea pensiei de judecător, or, în condițiile în care dreptul la pensie a fost dobândit pentru vechimea în muncă de judecător, recalcularea pensiei dintr-un salariu pentru o funcție ocupată după realizarea dreptului la asigurare socială, este inadmisibilă, se mai menționează în refuzul CNAS-ului. Răspunsul dat de CNAS nu l-a mulțumit pe fostul judecător și acesta s-a adresa în instanța de judecată pentru a soluționa disputa. Tudor Panțîru a indicat că sporul pentru exercitarea funcției de conducere reprezintă o componentă endogenă a salariului lunar al Președintelui Curții Constituționale și constituie o parte integrantă a remunerației salariale, prin urmare pensia trebuie să fie recalculată. Judecătoria Chișinău, sediul Centru a admis integral solicitarea fostului magistrat, iar decizia a fost ulterior menținută și de către Curtea de Apel Chișinău. Magistrații au menționat că, în mod indubitabil, sporul pentru exercitarea funcției de conducere reprezintă o componentă determinantă a salariului lunar al președintelui Curții Constituționale și constituie o parte integrantă a remunerației salariale. Astfel, pensia lui Tudor Panțîru, în calitate de președinte al Curții Constituționale, urmează să fie recalculată de către Casa Națională de Asigurări Sociale din mărimea salariului de funcție a judecătorului în exercițiu, care din data de 12 mai 2017 include atât salariul de bază, cât și sporul pentru exercitarea funcției de conducere a autorității de jurisdicție constituțională. Anterior, instanța de judecată a obligat CNAS-ul să recalculeze pensia lui Tudor Panțîru din mărimea salariului de judecător al Curții Constituționale. Conform informațiilor incluse în dosar, în data de 1 aprilie 2017, pensia acestuia constituia 20.336 de lei lunar. Tudor Panţîru a fost ales judecător la Curtea Constituțională în anul 2013, pentru un mandat de 6 ani. El a fost desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii. Ulterior, în data de 12 mai 2017, acesta a fost ales președinte al instanței, iar în data de 31 ianuarie 2018, Tudor Panțîru a demisionat din această funcție.