Acționarii Companiei de Asigurări ”Alliance Insurance Group” au decis să nu mai facă afaceri în domeniul asigurărilor. În cadrul Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor, care a avut loc la sfârșitul lunii iunie, aceștia au confirmat decizia Consiliului Societății cu privire la retragerea Licenței acordată Societății de către Comisia Națională a Pieței Financiare, la solicitarea benevolă a Companiei de Asigurare ”Alliance Insurance Group” SA. La Adunarea generală au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora ce dețin 71,46% din numărul total de acțiuni cu drept de vot. Totodată, aceștia au hotărât să aprobe noile direcții prioritare de dezvoltare a Societății, conform Statutului Societății în redacție nouă și au aprobat semnarea unui contract de împrumut cu CA ”Moldasig” SA în mărime de până la 16 milioane de lei, în următoarele condiții în condițiile:
  • împrumutul va fi acordat în tranșe;
  • împrumutul va fi acordat cu dobândă flotantă în mărime de 6,5 % anual;
  • împrumutul va fi restituit de către Societate în termen de 18 luni;
  • în scopul garantării executării obligațiilor se va institui gajul asupra lotului de pământ situat în municipiul Chişinău, strada Mazililor, 34.
Banii primiți în urma contractării împrumutului vor fi utilizați pentru asigurarea activității curente a Societății, onorării obligațiilor contractuale și obligațiilor față de stat. O altă decizie vizează semnarea contractului de societate civilă cu SRL ”Exfactor” și SRL ”Estate Stabil Foundation”, iar aportul companiei în cadrul acestuia va fi terenul de pe strada Mazililor, 34 și îi va reveni în schimb 10% din suprafața totală a imobilului care va fi construit, dar nu mai puțin de 1.500 m2 locativi. ”Alliance Insurance Group” este succesoarea ”Victoria Asigurari”, iar în ultimii ani se confruntă cu grave probleme financiare. Asta după ce Comisia Națională a Pieței Financiare a obligat trei acționari, care dețineau 87% din acțiuni, să-și vândă pachetele, pe motiv că nu au executat o hotărâre. Compania a avut de asemenea, un sechestru asigurator, impus de instanța de judecată, asupra unor valori imobiliare de peste 50 de milioane de lei, iar acest lucru a înrăutățit și mai mult lucrurile. Ulterior, acesta a fost ridicat.