Autoritățile urmează să aprobe noi Standarde naționale de audit intern. Modificările vor fi făcute după ce noile Standardele internaționale ale practicii profesionale de audit intern au intrat în vigoare în ianuarie 2017. Prin urmare, și documentele naționale privind dezvoltarea activității de audit intern în sectorul public trebuie să fie actualizate și ajustate. Documentul a fost propus, recent, pentru consultări publice. Astfel, Ministerul Finanțelor propune să fie incluse unele standarde noi, care:
  • specifică modalitatea de realizare a sarcinilor conducătorului activității de audit intern în afara ariei de aplicabilitate a auditului intern;
  • oferă posibilitatea furnizării asigurării în domeniile în care anterior a fost oferită consiliere, cu respectarea anumitor condiții;
  • precizează responsabilitatea entităților publice cu privire la menținerea unei activități eficace de audit intern, în cazul în care aceasta este asigurată de către un furnizor extern de servicii.
Totodată, proiectul prevede specificarea condițiilor privind emiterea opiniei generale de către auditul intern, precum și clarificarea aspectelor privind conținutul acesteia. Alte modificări vizează:
  • specificarea aspectelor ce necesită a fi comunicate managerului entității publice în cadrul raportării rezultatele Programului de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern;
  • includerea necesității de documentare a evaluării riscurilor în cadrul planificării activității de audit intern, precum și aprobarea Planului anual de activitate de către managerul entității publice;
  • integrarea unor noi aspecte privind îmbunătățirea procesului de guvernare a entităților publice;
  • definirea caracterului misiunilor de asigurare și consiliere, inclusiv includerea misiunilor de asigurare furnizate părților din exteriorul entității în Carta de audit intern;
  • suplinirea și concretizarea dispozițiilor generale, precum și definirea noțiunilor, în vederea explicării termenilor utilizați.
Dacă noul document va fi aprobat, atunci Standardele naţionale de audit intern din anul 2012 vor fi abrogate.