Comisia Națională a Pieței Financiare a modificat cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă. Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la primele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto a fost modificată și completată. Astfel, în cazul asigurărilor auto interne, comisioanele și alte plăți brokerilor, agenților de asigurare, agenților bancassurance, plățile salariale, inclusiv contribuții sociale și medicale, aferente personalului propriu pentru încheierea contractelor de asigurare pot deține de la 0% până la 20 %”. Totodată, pentru alte cheltuieli ale asigurătorului este prevăzută o cotă de la 0 % până la 20 %. Celelalte cote au rămas neschimbate. În același timp, cota factorului de încărcare în prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto externe va include:
  • comisioanele și alte plăți brokerilor, agenților de asigurare, agenților bancassurance, plățile salariale, inclusiv contribuții sociale și medicale, aferente personalului propriu pentru încheierea contractelor de asigurare – de la 0% până la 15 %”;
  • alte cheltuieli ale asigurătorului – de la 0% până la 7 %.
Celelalte cote rămân la fel cum sunt în redacția actuală a normei. Asigurătorii sunt obligați să respecte limitele cotelor factorilor de încărcare și se interzice intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări de a încasa comisioanele, stabilite de comun cu asigurătorii, ce depășesc cuantumurile prevăzute. De asemenea, asigurătorii nu au voie să acorde intermediarilor în asigurări și/sau reasigurări oricare alte remunerații din contul acestor cheltuieli. Hotărârea va intra în vigoare din 1 octombrie.