Guvernul a creat săptămâna aceasta o nouă instituție, și anume Agenţia Resurse Informaţionale Juridice. Autoritatea va asigura dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică, dar și va administra interoperabilitatea sistemelor informaționale ale sectorului justiției. Conform Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Resurse Informaționale Juridice, entitatea va avea dreptul să:
 • solicite de la autorităţile publice, de la alte organe, instituţii şi organizaţii şi să primească de la ele documente, materiale şi informaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii sale;
 • stabilească metode de colectare şi schimb al actelor şi informaţiilor juridice cu autoritățile (subiecții) care adoptă, promulgă, aprobă, ratifică şi depozitează acte juridice, inclusiv internaţionale;
 • înainteze recomandări metodice privind dezvoltarea sistemului integrat de informare juridică şi a tehnologiilor informaţionale în domeniul justiţiei;
 • solicite persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public sau privat implicarea în testarea funcționalităților registrelor și sistemelor informaționale ale sectorului justiției în procesul creării și dezvoltării acestora;
 • asigure asistenţă juridică informaţională, metodologică şi de instruire a utilizatorilor în vederea exploatării sistemelor informaționale ale sectorului justiției;
 • antreneze (inclusiv în bază de contract) specialişti, experţi, consilieri în domeniul tehnologiilor informaţionale pentru dezvoltarea sistemelor informaţionale ale sectorului justiției;
 • elaboreze proiecte de dezvoltare în domeniile de competenţă;
 • primească şi să utilizeze asistenţa tehnică şi financiară de la organizaţii naţionale şi internaţionale, partenerii de dezvoltare interni şi externi pentru realizarea funcțiilor sale, în conformitate cu legislaţia;
 • organizeze seminare şi conferinţe în domeniul de activitate al Agenţiei;
 • elaboreze şi să prezinte, în modul stabilit, propuneri de perfecționare a legislaţiei privind domeniile de activitate;
 • colaboreze cu instituţii de profil din străinătate;
 • creeze şi să menţină propria pagină-web oficială, cu afişarea informaţiei ce ţine de activitatea Agenţiei.