Modul de atribuire a concesiunii de lucrări și a concesiunii de servicii va fi reglementat printr-o lege nouă, conformă standardelor europene. Parlamentul a votat proiectul de lege în lectură finală. Noile prevederi reglementează modul de atribuire a concesiunii de lucrări și a concesiunii de servicii, regimul juridic aplicabil acestora, precum și aspectele specifice atribuirii și executării concesiunilor. Totodată, sunt definite noțiunile principale ale concesiunii. Astfel, acestea se vor aplica concesiunilor a căror durată este de cel puțin cinci ani, dar nu mai mare de 35 de ani, a căror valoare estimată, calculată fără TVA, este egală cu sau mai mare decât 10 milioane de lei pentru contractele de concesiune de lucrări și cinci milioane de lei - pentru contractele de concesiune de servicii. Totodată, nu se aplică concesiunii serviciilor de apărare civilă, de protecție civilă și de prevenire a pericolelor, prestate de către persoane fără scop patrimonial, cu excepția serviciilor de transport al pacienților cu ambulanța. Listele lucrărilor și serviciilor propuse pentru concesiune vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Agenției Proprietății Publice. Scopul documentului este de a asigura integritatea și transparența procedurii de atribuire a concesiunii de lucrări și a concesiunii de servicii, de a utiliza resursele publice în condiții de eficiență, economicitate și eficacitate, precum și de a promova concurența între operatorii economici. Legea va intra în vigoare la șase luni de la data publicării și se va aplica contractelor de concesiune încheiate după această dată.