Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a anunțat că a retras licența CA ”Alliance Insurance Group” SA. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului de Administrare a Autorității de Supraveghere din 2 iulie. Astfel, regulatorul a luat act de dosarul depus de asigurător privind depunerea benevolă a licenței. În rezultat, CA ”Alliance Insurance Group” nu mai are dreptul să desfășoare activități de asigurare și/sau de reasigurare sau a un alt gen de activitate, cu excepția celor aferente lichidării daunelor. Totodată, CNPF anunță că a prescris întreprinderea unor acțiuni precum:
  • prezentarea către CNPF, în termen de 20 zile lucrătoare din data intrării în vigoare a hotărârii prenotate, a planului de compensare echitabilă a pretențiilor asiguraților rămase nesatisfăcute, care va cuprinde activele utilizate la acoperirea rezervelor de asigurare și valorificarea acestora;
  • prezentarea lunară (până la data de 10 a lunii următoare celei de gestiune) a informației privind obligațiile asumate și compensarea pretențiilor nesatisfăcute, precum și acțiunile efectuate în scopul executării hotărârii vizate.
Hotărârea menționată stabilește, în mod expres, atribuirea celei mai înalte priorități plății despăgubirilor de asigurare pentru asigurările obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă. De asemenea, CNPF a dispus ca ”Alliance Insurance Group” SA să întreprindă toate măsurile de rigoare în vederea notificării asiguraților, atât cu privire la posibilitatea acestora de a rezilia contractele de asigurare încheiate cu Compania, cât și cu privire la dreptul acestora de a recupera primele de asigurare achitate, aferente acestor contracte, proporțional cu perioada cuprinsă între momentul rezilierii și cel al duratei lor de valabilitate. Amintim că, acționarii Companiei de Asigurări ”Alliance Insurance Group” au decis să nu mai facă afaceri în domeniul asigurărilor. În cadrul Adunării generale anuale ordinare a acţionarilor, care a avut loc la sfârșitul lunii iunie, aceștia au confirmat decizia Consiliului Societății cu privire la retragerea Licenței acordată Societății de către Comisia Națională a Pieței Financiare, la solicitarea benevolă a Companiei de Asigurare ”Alliance Insurance Group” SA. La Adunarea generală au fost prezenți acționari și reprezentanți ai acestora ce dețin 71,46% din numărul total de acțiuni cu drept de vot. Totodată, aceștia au hotărât să aprobe noile direcții prioritare de dezvoltare a Societății, conform Statutului Societății în redacție nouă și au aprobat semnarea unui contract de împrumut cu CA ”Moldasig” SA în mărime de până la 16 milioane de lei. Banii primiți în urma contractării împrumutului vor fi utilizați pentru asigurarea activității curente a Societății, onorării obligațiilor contractuale și obligațiilor față de stat. O altă decizie vizează semnarea contractului de societate civilă cu SRL ”Exfactor” și SRL ”Estate Stabil Foundation”, iar aportul companiei în cadrul acestuia va fi terenul de pe strada Mazililor, 34 și îi va reveni în schimb 10% din suprafața totală a imobilului care va fi construit, dar nu mai puțin de 1.500 m2 locativi. ”Alliance Insurance Group” este succesoarea ”Victoria Asigurari”, iar în ultimii ani se confruntă cu grave probleme financiare. Asta după ce Comisia Națională a Pieței Financiare a obligat trei acționari, care dețineau 87% din acțiuni, să-și vândă pachetele, pe motiv că nu au executat o hotărâre. Compania a avut de asemenea, un sechestru asigurator, impus de instanța de judecată, asupra unor valori imobiliare de peste 50 de milioane de lei, iar acest lucru a înrăutățit și mai mult lucrurile. Ulterior, acesta a fost ridicat.