Statul vrea să implice mai mult agenții economici în procesul pregătirii angajaților calificați. În acest sens, a fost elaborat un draft al proiectului de lege al uceniciei și formării profesionale. Acesta a fost dezbătut cu antreprenorii pe platforma Consiliului Economic. Conform autorilor, proiectul vine să ajute agenții economici în pregătirea lucrătorilor fără calificare sau care au o calificarea profesională ce nu le permite să-și găsească un job. De asemenea, autoritățile spun că inițiativa va motiva persoanele, care nu au o profesie solicitată pe piața muncii, să rămână acasă, oferindu-le posibilitea de obține o altă calificare cu ajutorul întreprinderii la care vrea să se angajeze. Proiectul va face claritate cu privire la statutul ucenicului în cadrul întreprinderii, salarizarea acestuia, costurile suportate de angajator, recunoașterea calificării obținute și alte momente, care nu sunt reglementate de normele actuale. Legea va fi aplicată și în cazul persoanelor care se întorc acasă de peste hotare și au nevoie de o reintegrare profesională în Moldova. Agenții economici spun că atestă o lipsă acută de forță de muncă calificată în Republica Moldova. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în prezent sunt disponibile aproape 7.000 de locuri de muncă pentru persoane cu nivel de instruire secundar profesional și pentru muncitorii necalificați. Lucrătorii în industria textilă şi confecțiilor rămân a fi cei mai căutați pe piața muncii. La începutul anului, Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la organizarea programelor de formare profesională tehnică prin învățământul dual. O formă alternativă de organizare a învățământului profesional tehnic, care presupune instruirea simultană în cadrul unei instituții de învățământ profesional tehnic și în cadrul unei întreprinderi. Ponderea pregătirii practice este de aproximativ 70%. După absolvirea școlii profesionale elevii pot fi angajați în cadrul întreprinderii unde au făcut orele practice.