O femeie care a fost concediată de la o instituție medicală din cauza reducerii de personal s-a adresat în instanță, iar acum magistrații de la Curtea de Apel Chișinău sunt în dilemă și cer opinia Curții Constituționale. În cererea de chemare în judecată femeia a invocat printre altele și prevederea art. 388 alin.(4) din Codul muncii potrivit căreia ”concedierea salariaţilor care au fost aleşi în organele sindicale, indiferent de faptul dacă au fost eliberaţi sau nu de la locul de muncă de bază, nu se admite timp de doi ani după expirarea mandatului, cu excepţia cazurilor de lichidare a unităţii sau de comitere de către salariaţii respectivi a unor acţiuni culpabile, pentru care legislaţia în vigoare prevede posibilitatea concedierii. În asemenea cazuri, concedierea se efectuează în temeiuri generale”. Judecătorii consideră că ”protecția salariaților nu poate fi asigurată prin neglijarea totală a intereselor angajatorului, care în limitele stabilite de lege, trebuie să dispună de o anumită autonomie în organizarea și funcționarea propriei instituții”. Astfel, în viziunea Colegiului civil al Curții de Apel Chișinău, ”imposibilitatea concedierii salariatului, chiar și în cazul reducerii statelor de personal, în interiorul termenului de doi ani de la încetarea mandatului de membru ales al Comitetului sindical poate afecta mecanismele economico-financiare ale întreprinderii, cum ar fi structura de producție, bugetul de venituri și cheltuieli, natura și volumul contractelor încheiate de unitate”. Judecătorii mai invocă faptul că poate fi încălcat și dreptul de proprietate al angajatorului, deoarece acesta este nevoit să continue contractul individual de muncă și să-i plătească salariul angajatului său. Colegiul mai consideră că o asemenea ingerință este neproporțională scopului legitim de protecție a drepturilor salariaților în raport cu drepturile angajatorului în procesul de organizare a funcționării unității.