Guvernul nu susține proiectul care prevede schimbarea modalității de determinare a termenului de exploatare a autovehiculului în baza primei înmatriculări cât și excluderea din lista obiectelor prohibite spre plasare în regim de import a părților și accesoriilor uzate pentru autovehicule. Avizul în privința documentului va fi discutat în ședința de miercuri a Cabinetului de miniștri. Astfel, în proiectul de aviz se spune că experiența internațională în materia înmatriculării și impozitării autovehiculelor denotă o aplicare pe larg a standardelor de emisiune a poluanților (EURO). Aceste standarde conform Regulamentelor UE de modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al Comisiei privind emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale, au impus aplicabilitate recentelor standarde Euro5 și Euro6 prin Directiva 715/2007/EC prin care a fost implementat standardul Euro5 din anul 2010 și prin Directiva 459/2012/EC prin care a fost implementat standardul Euro6 aplicat din anul 2014. Astfel, data de aplicare a standardului EURO în țările UE obligă producătorii de autovehicule să producă automobile noi care nu sunt mai mici decât standardul stabilit. Totodată, Guvernul susține că se constată că Rusia și Ucraina la fel aplică standarde de emisiune a poluanților nu mai mic de Euro5, astfel prezumându-se că sunt permise spre a fi plasate în regim de import autovehiculele care au fost produse după anul 2010. Menționăm că aplicarea mecanismului propus de determinare a termenului de exploatare a autovehiculelor din data primei înmatriculări va avea ca efect complicarea procesului de stabilire a termenului de exploatare, în contextul în care autovehiculul supus procedurii de vămuire în regim de import a fost revândut de mai multe ori, inclusiv în diferite state. Totodată, imposibilitatea determinării corecte de către funcționarii vamali a termenului de exploatare va fi generată și de lipsa datei de eliberare a certificatului și/sau înregistrării autovehiculului. Or, acestea nu reprezintă elemente obligatorii în unele state și respectiv nu sunt imprimate pe certificatul de înregistrare. Astfel, complicarea procesului de stabilire a termenului de exploatare prin utilizarea datei primei înmatriculări va atrage după sine creșterea numărului de litigii dintre Serviciul Vamal și persoanele care intenționează să importe autovehicule. În același timp, acest fapt ar crește riscul de falsificare a actelor confirmative, se mai spune în avizul Guvernului.