Sancțiunile stabilite pentru persoanele cu funcție de răspundere, care încălcă modul de prezentare a dării de seamă fiscală și de achitare a obligațiilor ce rezultă din acestea, inclusiv impozitele și taxele prevăzute de Codul fiscal, primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii, vor fi prevăzute în Codul contravențional într-un singur articol și nu în câteva, cum este în prezent. Propunerea de introducere a unui singur articol se regăsește într-un proiect propus pentru consultări publice. Astfel, se dorește ca din Codul contravențional să fie excluse aliniatele (1), (3) și (4) ale articolul 266, articolul 294, articolul 2941 și articolul 301. În schimb, se propune o redacție nouă pentru articolul 3011, care va prevedea că:
  • prezentarea dării de seamă fiscale cu informație neautentică și/sau incomplete se va sancţiona cu amendă de la 9 la 30 unităţi convenţionale, adică de la 450 la 1.500 de lei, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;
  • neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a dării de seamă fiscal se va sancționa cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale, adică de la 300 la 600 de lei, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;
  • neachitarea, achitarea tardivă sau achitarea incompletă a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense la care, conform legislaţiei, se calculează primele menţionate sau a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate, se va sancționa cu amendă de la 12 la 30 de unităţi convenţionale, adică de la 600 la 1.500 de lei, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Autorii spun că modificările și completările Codului contravențional aduc în concordanță sistemul de sancționare cu noile prevederi legale intrate în vigoare, dar și uniformizează legislația și nu admite dublarea sancțiunilor pentru aceleași tipuri de încălcări. Amintim că, în anul 2017 a fost aprobată Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală  și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, Forma IPC18. Aceasta conține inclusiv informațiile aferente impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. Cu toate acestea, în prezent, Codul contravențional conține sancțiuni pentru nerespectarea modului de întocmire și de prezentare a dării de seamă prin care se raportează obligațiile cu privire la primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, separat pentru fiecare tip de obligație (inclusiv separat pentru darea de seamă fiscală), deși, în esență, este una și aceiași încălcare. Respectiv, legea în varianta actuală crează incertitudini pentru persoanele pasibile de sancționare, deoarece nu este clar care sancțiune va fi aplicată, în contextul în care există două norme care prevăd sancțiune pentru aceeași încălcăre. Astfel, proiectul vine să înlăture această deficiență și lacună în legislație, unificând sancțiunile ce se aplică, prin excluderea unor sancțiuni și introducerea unui singur articol care să prevadă sancțiunea față de persoana cu funcție de răspundere pentru încălcarea modului de prezentare de către contribuabili a dării de seamă fiscale și de achitare a obligațiilor ce rezultă din acestea, avându-se în vedere atât obligațiile ce țin de impozitele și taxele prevăzute de Codul fiscal, cât și primele de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. Totodată, se propune excluderea prevederilor ce reglementează sancțiunea de evaziune fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea în declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat nu depăşeşte 2500 de unităţi convenţionale. Măsura este motivată prin faptul că pentru neexecutarea obligației de declarare a impozitelor și taxelor este stabilită răspunderea conform articolului 260 din Codul fiscal, iar prin existența și a articolului 301 din Codul contravențional se creează un paralelism juridic.