În procesul de insolvabilitate, administratorul/lichidatorul va fi în drept să execute contractele bilaterale neexecutate, atunci când consideră că executarea este în interesul masei debitoare. În prezent, norma legală stabilește dreptul acestuia de a executa contractele semnate anterior intentării procesului de insolvabilitate, însă nu specifică situațiile în care o poate face. Totodată, Legea ar putea prevedea că, dacă debitorul nu-și execută obligațiile rezultate din contractul pe care administratorul/lichidatorul intenționează să-l execute, încălcarea va trebui remediată și cealaltă parte va fi repusă în situația anterioară încălcării.

Conform modificărilor legislative propuse pentru consultări publice, administratorul/ lichidatorul va putea refuza executarea unui contract dacă consideră că este prea oneros sau ar periclita restructurarea cu succes a debitorului. În acest caz, cealaltă parte, în calitate de creditor chirografar, va putea înainta o creanţă, care rezultă din neexecutare. Dacă cealaltă parte cere administratorului să îşi exercite dreptul de opţiune, acesta trebuie să declare neîntârziat, dar nu mai târziu de zece zile de la primirea notificării, dacă va cere sau nu executarea. În cazul în care omite să ceară în termen executarea contractului, administratorul/ lichidatorul nu va putea ulterior să insiste asupra executării lui. În prezent, norma legală stabilește doar că, în cazul în care administratorul/ lichidatorul refuză să execute un contract, cealaltă parte, în calitate de creditor chirografar, poate înainta o creanţă care rezultă din neexecutare. Dacă cealaltă parte cere administratorului să îşi exercite dreptul de opţiune, acesta trebuie să declare neîntârziat dacă va cere sau nu executarea. În cazul în care omite să ceară executarea contractului, administratorul/lichidatorul nu va putea ulterior să insiste asupra executării lui. De asemenea, proiectul stabilește că este nulă orice clauză contractuală care permite încetarea contractului în cazul intentării procesului de insolvabilitate a debitorului, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. Aceste clauze contractuale vor fi declarate nule de către instanța de insolvabilitate la cererea administratorului/lichidatorului. Autorii mai propun abrograrea articolului 90 din Legea insolvabilității. Acesta prevede că, contractele debitorului cu privire la chiria şi la arenda bunurilor imobile se menţin cu efectele respective pentru masa debitoare. Se menţin şi raporturile de arendă şi de chirie ale debitorului, în calitate de locator, cu privire la alte bunuri asupra cărora există un drept de garanţie al unui terţ care a finanţat cumpărarea sau producerea lor. De asemenea, din Lege ar putea fi exclusă prevederea că, în cazul contractelor de locațiune sau de arendă, proprietarul imobilului poate cere, în calitate de creditor chirografar, repararea prejudiciului adus de încetarea înainte de termen a raporturilor. Modificări urmează să fie făcute la normele ce vizează contractul colectiv de muncă. Astfel, administratorul/lichidatorul şi organul reprezentativ al angajaţilor va putea să adopte măsuri de reducere, reciproc acceptabilă, a acestor acţiuni. În prezent, Legea spune că aceștia trebuie să adopte aceste măsuri.