Un deputat vrea să fie înlăturată răspunderea penală pentru infracțiunea prevăzută la art. 264 alin. (1) din Codul penal, în cazul în care victima se va împăca cu făptuitorul. Este vorba despre infracțiunea care prevede că încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, încălcare ce a cauzat din imprudenţă o vătămare medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii se pedepseşte cu amendă în mărime de până la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de până la 3 ani cu (sau fără) privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de până la 2 ani. În nota informativă se spune că potrivit prevederilor Codului penal, împăcarea este actul de înlăturare a răspunderii penale pentru o infracțiune ușoară sau mai puțin gravă, iar în cazul minorilor, și pentru o infracțiune gravă. Aceasta poate fi operată doar pentru infracțiunile prevăzute în Codul penal, adică pentru infracțiunile prevăzute la capitolele II - VI din partea specială, precum și în cazurile prevăzute de procedura penală și doar cu condiția că făptuitorul nu are antecedente penale pentru infracțiuni similare comise cu intenție sau dacă în privința sa nu a mai fost dispusă încetarea procesului penal, ca rezultat al împăcării, pentru infracțiuni similare comise cu intenție în ultimii cinci ani. În proiect se mai spune că împăcarea este personală și produce efecte juridice din momentul pornirii urmării penale și până la retragerea completului de judecată pentru deliberare. Referitor la infracțiunea prevăzută de art. 246 alin. (1) din Codul penal, fiind o infracțiune materială, pericolul social al acesteia se află în legătură cauzală directă cu survenirea urmărilor prejudiciabile - vătămarea medie a integrității corporale sau a sănătății, iar latura subiectivă în privința acestor urmări trebuie să se caracterizeze prin imprudență în una din cele două forme ale sale - neglijență sau sineîncredere. Autorul documentului susține că pericolul social al acestei fapte nu îl întrece pe cel din art. II -VI din Codul penal pentru care se prevede posibilitatea procedurii de împăcare și, respectiv, înlăturării răspunderii penale.