Majoritatea șoferilor au primit o dată, cel puțin, o scrisoare acasă din partea Inspectoratului Național de Patrulare, în privința încălcărilor Regulamentului circulației rutiere. Însă, ce trebuie să facem când avem o asemenea înștiințare din partea poliției fie că a fost trimisă cu aviz de recomandare, fie printr-o scrisoare simplă? Ce riscăm în cazul în care ignorăm scrisorile de la poliție? Potrivit reprezentanților Inspectoratului Național de Patrulare, scrisorile la domiciliul șoferilor se trimit în cazul în care au fost surprinși încălcând Regulamentul circulației rutiere de către camerele video, de către automobilele capcană ale poliției și în baza sesizărilor altor cetățeni etc. Astfel, în cazul în care un șofer primește o asemenea scrisoare acasă, acesta este obligat să se prezinte la Centrul Unic de Monitorizare a Traficului, atunci când încălcarea a fost surprinsă de camerele video sau la oricare subdiviziune a poliției din raza domiciliului său. Prezentându-se la poliție, șoferului i se întocmește un proces-verbal cu privire la contravenție. Dacă este vorba de o încălcare surprinsă de camerele video se face proces-verbal electronic, iar dacă contravenția a fost documentată în baza materialelor (mașini capcană, sesizări etc.), se întocmește un proces-verbal în scris. La fel, reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare au precizat că scrisorile în privința contravențiilor se expediază în adresa proprietarului autovehiculului. Totuși, sunt cazuri când la volan, în momentul comiterii contravenției, nu s-a aflat proprietarul, ci o altă persoană căreia i-a fost încredințat autovehicului. În acest caz, proprietarul trebuie să se prezinte la poliție și să ofere datele persoanei care a condus autovehiculul. În această situație se întocmește o nouă înștiințare care este trimisă în adresa persoanei care se afla la volan în momentul comiterii încălcării.  Important este faptul că, în cazul în care proprietarul autovehiculului oferă date eronate, acesta riscă o sancțiune în baza art. 234 din Codul contravențional. Acesta spune că necomunicarea de către proprietarul sau mandatarul (utilizatorul) vehiculului, la solicitarea poliţiei, a identităţii persoanei căreia i-a încredinţat conducerea sau comunicarea cu bună ştiinţă de date eronate privind identitatea acestei persoane, se sancţionează cu amendă de la 1.350 la 1.500 de lei aplicată persoanei fizice sau de la 2.250 de lei la 3.000 de lei aplicată persoanei juridice. În cazul în care șoferul, care a primit o înștiințare în privința unei contravenții, decide să o ignore și să nu se prezinte la poliție trebuie să știe că riscă o nouă sancțiune. Mai exact, în cazul scrisorilor trimise cu aviz de recomandare, pe care șoferii le ignoră, se generează un nou proces-verbal. La fel, dacă șoferul se eschivează să se prezinte la poliție, acesta poate fi ”prins” atunci când agenții de patrulare instalează filtre în trafic. În baza numărului de înmatriculare, poliția vede ce încălcări au fost comise și întocmesc procese-verbale pe loc. În cazul în care șoferul primește o scrisoare simplă, adică fără aviz de recomandare, și nu se prezintă la poliție, se întocmește nouă înștiințare care este trimisă și în adresa subdiviziunii de poliție care se află în raza domiciliului șoferului, care întreprinde măsuri pentru a identifica conducătorul. Este important să cunoașteți că, deși anterior șoferilor nu li se permitea ieșirea din țară în cazul în care aveau asemenea scrisori trimise și nu se prezentau la poliție, în prezent acest lucru nu se mai întâmplă. Se interzice traversarea frontierei în cazul în care șoferul nu și-a achitat amenzile și există o decizie a unui executor judecătoresc în acest sens.  Amintim că, contravențiile rutiere se prescriu în 12 luni de la data comiterii contravenției. Anterior, acest termen era de trei luni.