Apărătorii sunt îndemnați să prezinte Avocatului Poporului informații despre arestările abuzive, problemele, impedimentele și observațiile făcute la procesul de reținere de facto și de jure a persoanelor. Apelul a fost făcut de către Uniunea Avocaților (UAM), ca urmare a unui demers din partea Ombusmanului Mihail Cotorobai. Astfel, informațiile deținute pot fi prezentate sub forma unui rezumat, în formă simplă, la adresa de e-mail [email protected]. Perioada de colectare a datelor este iulie – august. Conform demersului făcut de Avocatul Poporului, informația va fi utilizată în implementarea proiectului ”Managementul reținerii și detenției în Inspectoratele de poliție din Republica Moldova". În cadrul proiectului va fi elaborat un Raport special privind situația persoanelor reținute și aflate în custodia poliției. Acesta va conține inclusiv recomandări privind asigurarea respectării normelor internaționale, prevederilor constituționale și legale aplicate, în special sub aspectul asigurări garanțiilor împotriva torturii și a relelor tratamente. De asemenea, președintele Uniunii Avocaților spune că aceste date vor fi utilizate de către UAM în dialogul cu autoritățile despre aspectele privind respectarea drepturilor omului.