Comisia de etică și conduită profesională a judecătorilor este formată din cinci membrii ai Consiliului Superior al Magistraturii. Mandatul de membru al acestora va corespunde duratei mandatului de membru al CSM. Hotărârea privind crearea Comisiei a fost publicată, recent, pe pagina web a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Astfel, Comisia a fost creată din următorii membrii CSM:
  • Petru Moraru, judecător detașat de la Curtea Supremă de Justiție;
  • Nina Cernat, judecător detașat de la Curtea de Apel Chișinău;
  • Alexandru Gheorghieș, judecător detașat de la Curtea de Apel Bălți;
  • Dorel Musteață, judecător detașat de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru;
  • Anatolie Galben, judecător detașat de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani.
Amintim că, în luna mai, Plenul CSM a abrogat vechiul Regulamentul cu privire la activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorului și a aprobat o nouă variantă a Regulamentului cu privire la activitatea Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorului. Conform documentului, Comisia are scopul de a preveni încălcările de etică profesională, promovarea standardelor auto regulatorii de conduită profesională a judecătorilor prin consultanță și consiliere pe probleme de conduită profesională a magistraților. Prin urmare, atribuția prioritară a Comisiei de etică și conduită profesională a judecătorilor este emiterea, la solicitare sau din oficiu, a opiniilor și/sau a recomandărilor pentru judecători cu referire la dilemelele sau problemele ce țin de interpretarea și aplicarea prevederilor Codului de etică și conduită profesională a judecătorilor. Acestea vor reprezenta soluții directoare pentru o conduită corespunzătoare. Potrivit Regulamentului, Comisia se constituie din cinci judecători, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Membrii de drept, profesorii de drept titulari, precum și președintele Consiliului Superior al Magistraturii nu pot avea calitatea de membru în Comisiei.