Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a constatat, în unanimitate, violarea Articolului 5 § 1 (detenția ilegală) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în cauza Cucu şi alţii c. Moldovei. Și anume, magistrații au spun că despăgubirile acordate de instanțele naționale sunt considerabil mai mici deât cele acordate de Curte în dosare similare. Astfel, după cum anunță Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului, Curtea a decis să acorde celor trei reclamanți suma cumulată de 16.500 de euro cu titlu de prejudiciu moral, costuri și cheltuieli. Confom informațiilor din dosar, Alexandru Cucu și Eugeniu Tanasiev au fost reţinuţi la data de 8 şi 9 aprilie 2009, în urma protestelor ce au avut loc după alegerile din 5 aprilie. Ei au fost plasaţi în detenţie pentru 10 şi, respectiv, 7 zile. Cel de-al treilea reclamant, Vadim Vladarcic, a fost acuzat de fraudă şi plasat în arest preventiv pentru perioadele 15-18 aprilie 2004 şi 28 iulie-3 august 2005. Ulterior, acuzațiile împotriva celor trei au fost retrase. Prin urmare, reclamanții au înaintat acțiuni civile solicitând compensarea prejudiciului moral cauzat. Curtea Supremă de Justiție a stabilit că detenţiile reclamanţilor au fost contrare Articolului 5 din Convenţie şi le-a acordat despăgubiri de 15.000 lei, 7.000 lei şi, respectiv, 6.000 lei. Suplimentar primul şi al doilea reclamant au mai primit din partea Guvernului sumele de 10.000 lei şi 7.000 lei. Totuși, despăgubirile acordate n-au mulțumit reclamanții și s-au adresat la CtEDO. Examinând plângerile, Curtea a constatat, în unanimitate, violarea Articolului 5 § 1 din Convenţie, menționând că sumele acordate de instanţele naţionale sunt considerabil mai mici decât cele acordate în cauze similare. Reclamanţii au solicitat 30.000 de euro, 40.000 de euro şi, respectiv, 15.000 de euro, cu titlu de prejudicii şi 4.850 de euro, 2.800 de euro şi 4.160 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli. Magistrații de la CtEDO a acordat, însă, fiecărui reclamant câte 4.000 de euro cu titlu de prejudiciu moral şi câte 1.500 de euro cu titlu de costuri şi cheltuieli.