Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, Conceptul tehnic al Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender). Potrivit documentului, Ministerul Finanțelor, în calitate de posesor al Unității Centrale de Date a Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), asigură implementarea, funcționarea și dezvoltarea Sistemului nominalizat în conformitate cu legislația și acordurile internaționale la care Republica Moldova este parte. Documentul mai prevede că Ministerul Finanțelor:
  • va elabora și va prezenta în decursul de două luni Guvernului spre aprobare Regulamentul privind funcționarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender), Regulamentul privind acreditarea Platformelor electronice și Regulamentul privind Metodologia de calculare și aplicare a tarifelor la utilizarea Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);
  • va asigura crearea Comisiei de acreditare a Platformelor Electronice de Achiziții formată din reprezentanți ai Instituției Publice ”Agenția de Guvernare Electronică”, Instituției Publice ”Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică”, Ministerului Finanțelor, Agenției Achiziții Publice, Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” și un reprezentant al societății civile înaintat de Consiliul economic de pe lângă prim-ministru;
  • va crea Comitetul de coordonare, responsabil de implementarea etapei experimentale a Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender);
  • va aproba Programul de utilizare experimentală a Sistemului Informațional Automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) și lista autorităților contractante participante la Programul respectiv.
În nota informativă se spune că implementarea sistemelor electronice în domeniul achizițiilor publice asigură îmbunătățirea transparenței și eficienței achiziționării de bunuri, executare de lucrări și prestare de servicii, precum și aduce beneficii tuturor părților interesate în procesul de achiziții publice: Guvernul, comunitatea de afaceri și cetățenii care folosesc serviciile publice.  La fel, dezvoltarea sistemului electronic comprehensiv de achiziții publice prevede digitizarea și standardizarea proceselor de achiziții, reducerea în timp a procesului de vânzare-cumpărare, încurajarea participării operatorilor economici, prestatorilor de servicii și altor contractanți la procedurile de achiziții publice, și creează o relație transparentă între Guvern și comunitatea de afaceri locală, în special, întreprinderile mici și mijlocii. Desfășurarea achizițiilor publice prin mijloace electronice reprezintă o parte integrantă a guvernării electronice. Experiența multor guverne din lume demonstrează că implementarea politicilor de achiziții publice poate fi cel mai bine realizată prin încorporarea procedurilor electronice de achiziții publice în practica achizițiilor locale și dezvoltarea de instrumente adecvate de achiziții electronice (e-achiziții). Adoptarea proceselor electronice în achiziții publice, care au o acoperire integrală și cuprind instrumente online pentru analiza pieței, planificarea, pregătirea și desfășurarea achizițiilor, managementul contractelor, raportarea statistică, standardizează practicile locale de achiziții și facilitează procesul de organizare a achizițiilor publice atît pentru părțile interesate din sectorul public, cât și cel privat, precum și generează beneficii pentru managementul finanțelor publice.