Funcționarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat vor beneficia de mai multe garanții sociale. În acest sens, mai multe modificări au fost propuse pentru consultări publice. Astfel, conform proiectului, viaţa, sănătatea şi capacitatea de muncă ale funcţionarului fiscal sunt supuse asigurării de stat obligatorii. În caz de deces al angajatului, survenit în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu ori ca urmare a unei boli contractate sau traume suferite în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, se acordă o indemnizaţie unică în mărime de 120 de salarii lunare, conform ultimei funcţii deţinute. Aceasta se va achita în părţi egale soţului/soţiei defunctului, copiilor minori, copiilor majori inapţi de muncă şi persoanelor aflate la întreţinerea defunctului. Totodată, în caz de pierdere a capacităţii de muncă în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, funcţionarul fiscal va beneficia de o indemnizaţie unică, ale cărei mărimi variază în funcţie de gravitatea mutilării, după cum urmează:
 • uşoară – 3 salarii lunare;
 • medie – 5 salarii lunare;
 • gravă – 7 salarii lunare.
De asemenea, proiectul prevede că în caz de eliberare din serviciu pe motiv că persoana a fost clasată ca fiind inaptă pentru serviciu, ca urmare a pierderii capacităţii de muncă în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, funcţionarul fiscal beneficiază de o indemnizaţie unică în mărime de un salariu mediu lunar, conform ultimei funcţii deţinute pe parcursul ultimelor șase luni până la survenirea evenimentului asigurat, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă. În caz de dizabilitate a funcţionarului fiscal, survenită în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu sau după încetarea raporturilor de serviciu în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, însă ca urmare a unei afecţiuni din perioada serviciului, survenite în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, în lipsă de temei pentru stabilirea pensiei pentru vechime în muncă şi până la restabilirea capacităţii de muncă, funcţionarul fiscal beneficiază de o compensaţie lunară, raportată la salariul său lunar conform ultimei funcţii deţinute. Aceasta va fi de:
 • 100% – pentru o dizabilitate severă;
 • 80% – pentru o dizabilitate accentuată;
 • 60% – pentru o dizabilitate medie.
Plata despăgubirii de asigurare a funcţionarului fiscal nu se va efectua dacă evenimentul asigurat a survenit din cauza săvârşirii de către acesta:
 • unei infracţiuni sau contravenţii;
 • unei fapte ca urmare a consumului benevol de băuturi alcoolice, de substanţe narcotice, psihotrope sau de alte substanţe cu efecte similare;
 • suicidului sau a tentativei de suicid, dacă aceste acţiuni nu au fost provocate de o stare patologică sau de acţiuni de determinare la sinucidere;
 • altor fapte ce nu au legătură cu îndeplinirea obligaţiilor de serviciu.
Funcţionarul fiscal care va primi compensaţia nu va beneficia concomitent şi de pensia de dizabilitate. De asemenea, angajatul la Fisc va beneficia de pensie în condiţiile Legii privind sistemul public de pensii şi a Legii cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Alte garanții sociale prevăzute stabilesc că funcţionarii fiscali au dreptul la asistenţă medicală şi tratament medical ambulatoriu şi staţionar pe seama statului, în modul stabilit de lege. Totodată, prejudiciul cauzat bunurilor funcţionarului fiscal în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor sale de serviciu se repară integral de către Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, acesta va beneficia de transport gratuit, asigurat de către Serviciul Fiscal de Stat în următoarele cazuri:
 • transportul funcţionarului fiscal, al membrilor familiei sale şi al bunurilor lor personale, legat de transferul funcţionarului fiscal într-o altă localitate;
 • transportul corpului neînsufleţit al funcţionarului fiscal decedat în exerciţiul funcţiunii şi al persoanelor care îl însoţesc, transportul membrilor familiei sale şi al bunurilor lor personale în localitatea în care vor domicilia pe teritoriul Republicii Moldova;
 • funcţionarul fiscal care îşi exercită atribuţiile de serviciu într-o altă localitate decât în cea în care îşi are domiciliul are dreptul la restituirea cheltuielilor de transport tur-retur conform unui regulament aprobat de către ministrul finanţelor.
Amintim că, autoritățile propun ca funcționarii publici care execită atribuțiile Serviciului Fiscal de Stat în domeniul constatării infracţiunilor să aibă statut special. Acestora li se va oferi grad special și vor beneficia de semne specifice de identificare.