În procesul de insolvabilitate, actul de inventar, în care sunt incluse date despre toate bunurilor corporale şi incorporale care aparţin masei debitoare, va putea servi ca probator pentru prezentarea în instanța de judecată. Documentul este semnat de administratorul/lichidator, de membrii comisiei de inventariere şi, după caz, de către debitor prin reprezentantul său desemnat în procedura de insolvabilitate. Modificările se conțin într-un proiect publicat pentru consultări publice. De asemenea, se propune ca, în Legea insolvabilității să fie specificat că, în cazul în care debitorul nu prezintă documentele activităţii economice şi de evidenţă contabilă în modul prevăzut de prezenta lege, inventarul bunurilor lui se face conform documentelor şi altor probe reconstituite de către administratorul insolvabilităţii/lichidator, inclusiv prin metode și surse indirecte. Totodată, autoritățile propun excluderea posibilității ca în actul de invetar să fie indicată valoarea aproximativă a bunurilor în data inventarii, dacă lipsesc informațiile despre valoarea contabilă a acestora. În schimb, creditorul garantat care nu este de acord cu valoarea estimată din raportul de evaluare, va avea dreptul să angajeze, pe cont propriu, o altă întreprindere de evaluare, urmând ca valoarea estimată conform acestui din urmă raport de evaluare să fie aplicabilă în raport cu bunurile grevate cu garanții. O altă modificare propusă la norma legală stabilește că bijuteriile şi alte obiecte de aur, argint, platină şi de metale din grupa platinei, din pietre preţioase şi perle, precum şi fragmentele din aceste obiecte, ridicate de la debitor se depun imediat de către administratorul insolvabilităţii/ lichidator la păstrare la notar sau altă persoană competentă și nu la instituțiile financiare, cum este în prezent.