O companie de telefonie mobilă cere ajutorul Curții Constituționale după ce o organizație de gestiune colectivă a drepturilor de autor le cere trei la sută din suma încasată din vânzarea echipamentului și a suporturilor pentru imprimări audio/video, precum și prejudicii morale de 1 milion de euro. Avocatul ÎM ”Moldcell”SA a depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care solicită să fie declarate neconstituționale sintagmele ”ect.” și ”suporturi materiale care pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare reproduceri” din conținutul art. 26 alin. (3) al Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe. Autorul sesizării menționează că, deși legea prevede că remuneraţia compensatorie se achită de către persoanele fizice şi juridice care produc sau importă orice echipament (audio, videomagnetofoane, drivere pentru discuri etc.) şi suporturi materiale (suporturi pentru imprimarea sonoră şi/sau video, casete, discuri laser, compact-discuri etc.) care pot fi utilizate pentru efectuarea unor atare reproduceri, reprezentanții organizației ar fi extins lista incluzând telefoanele, tabletele și notebook-urile. La baza acestei decizii ar fi stat referințele Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală care a menționat că, atât timp cât legislația națională nu indică expres lista echipamentelor și suporturilor materiale pentru producerea și importul cărora este obligatorie achitarea remunerației compensatorii, se prezumă că sunt incluse și telefoanele/smartphone-uri, stick-urile de memorie, tabletele precum și orice alte echipamente cu funcții de efectuare și de reproducere a înregistrărilor audio și video. Reprezentantul operatorului de telefonie mobilă mai punctează că legea nu asigură claritate, prezivibilitate, predictibilitate și accesibilitate așa cum prevede Constituția și exigențele de tehnică legislativă.