Comitetul Executiv al Băncii Naţionale a Moldovei a elaborat și a prezentat pentru consultări publice proiectul unei hotărâri privind limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Astfel, pentru comisioanele privind calitatea de participant la Depozitarul central este prevăzută o limită maximă de 0 lei. În același timp, comisioanele pentru deschiderea și menținerea conturilor de valori mobiliare variază între 0 și 1.000 lei. Tot 0 este și limita prevăzută pentru comisioanele privind înregistrarea emitenților și valorilor mobiliare în Sistemul Depozitarului central. Sumele cresc, însă, când vine vorba despre comisioanele pentru operațiunile de procesare și decontare a valorilor mobiliare. Mai exact, comisionul pentru procesarea rezultatelor pieței primare a valorilor mobiliare de stat și certificatelor Băncii Naționale a Moldovei va fi de 0.015% din valoarea nominală totală a emisiunii noi – minim 2.500 lei, maxim 50.000 lei. De asemenea, proiectul prevede comisioane pentru depozitarea valorilor mobiliare, pentru servicii suplimentare acordate de DCU, dar și comisioane penalizatoare. Conform documentului, mărimea comisioanelor aferente serviciilor prestate de către Depozitarul central se aprobă de Consiliul de supraveghere a Depozitarului central, în limitele maxime stabilite. Limitele maxime ale comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central nu se aplică în privința plăților și comisioanelor aprobate prin decizia Comitetului executiv al Depozitarului central, conform art.45 alin.(3) din Legea cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare. Modul de percepere a comisioanelor pentru serviciile prestate de către Depozitarul central se stabilește de Regulile Depozitarului central.