Unele amenzi, stabilite de Codul penal, ar putea fi achitate în jumătate timp de trei zile lucrătoare și nu timp de 72 de ore, cum este în prezent. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată, recent, în Parlament. Astfel, autorii propun modificarea sintagmei ”72 de ore” în ”3 zile lucrătoare” în articolul 64, aliniatul (31) din Codul penal. În prezent, norma legală stipulează că în cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral. În nota informativă a proiectului se menționează că scopul inițiativei este de a concretiza și uniformiza cadrul juridic național. Și anume, autorul menționează că atât Codul contravențional, cât și cel penal reglementează posibilitatea de a beneficia de dreptul achitării a amenzii stabilite în jumătate. Astfel, dacă termenul va fi modificat doar în norma contravențională, asta ar putea perturba percepția oamenilor în legătură cu termenul de achitare a amenzilor impuse, fapt care ar putea duce la omiterea termenului de achitare a amenzii în jumătate. Amintim că, există o inițiativă de modificare a Codului contravențional, care prevede că, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită, dacă o plăteşte în cel mult trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.