Persoanele în privința cărora a fost dispusă o măsură preventivă vor fi monitorizate electronic. Modificările la Regulamentul privind monitorizarea electronică a persoanelor au fost publicate în Monitorul Oficial și sunt în vigoare. Astfel, punctul 2 din document a fost completat cu un subpunct care spune că sunt supuse monitorizării electronice și persoanele cărora le este aplicată o măsură preventivă cu stabilirea anumitor obligații sau restricții. Până la efectuarea completărilor, Regulamentul spunea că monitorizarea electronică se aplică în cazul persoanelor liberate de pedeapsa penală în conformitate cu art. 89 din Codul penal și în cazul persoanelor condamnate care se deplasează fără escortă sau cei care se deplasează pe o perioadă scrută de timp în afara penitenciarului, în conformitate cu art. 216 și 217 din Codul de executare. Totodată, Regulamentul a fost completat cu noi prevederi care se referă la deteriorarea dispozitivului. Prin urmare, în cazul stabilirii faptului deteriorării intenţionate ori din imprudenţă şi refuzului benevol de a achita costul utilajului electronic de către persoane monitorizate, Inspectoratul Naţional de Probaţiune va intenta o acţiune civilă în instanţa de judecată pentru rambursarea costului utilajului electronic. La fel, în cazul încălcării obligaţiei/restricţiei stabilite sau deteriorării intenţionate ori din imprudenţă a utilajului electronic de către persoana în privinţa căreia a fost aplicată măsura preventivă, consilierul de probaţiune sau, după caz, subdiviziunea specializată informează imediat poliţia pentru a fi sesizat procurorul și/sau instanţa de judecată pentru înlocuirea măsurii preventive cu una mai aspră. Prin urmare, va fi posibil de monitorizat electronic persoanele cărora le este aplicată o măsură preventivă sub formă de arest la domiciliu sau obligarea de a nu părăsi localitatea sau ţara. Amintim că, cheltuielile pentru o persoană aflată în evidenţa organelor de probaţiune constituie în jur de 7 lei pe zi, iar pentru un an circa 2.555 lei, incluzând cheltuielile de personal, echipament, locaţiunea oficiilor, etc. În același timp, cheltuielile pentru o persoană aflată în detenţie se estimează aproximativ la 179 lei pe zi, iar pentru un an circa 65.000 lei.