Persoanele care dețin funcții de demnitate publică în cadrul administrației publice locale ar putea beneficia de plăți de stimulare, în mărime de până la 50 la sută din salariul lunar. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată, recent, în Parlament. De asemenea, și personalul care efectuează deservirea tehnică și asigură funcționarea autorităților publice locale va putea beneficia de asemenea plăți de stimulare. În cazul lor, bonusurile vor fi în mărime de până la 15 la sută din salariul de funcție. În ambele cazuri, plățile se vor achita pentru timpul efectiv lucrat, proporțional salariului stabilit și din control mijloacelor planificate în acest scop în bugetele autorităților respective. În același timp, dreptul de a majora salariile angajaților unităţilor sferei sociale din localităţile rurale şi oraşe din contul veniturilor suplimentare, obţinute la executarea bugetului local, îl vor avea și consiliile locale, nu doar cele regionale, cum este în prezent. Aceasta majorare poate fi în proporţie de până la 20% din salariul de bază al angajatului. Totodată, deputații propun excluderea aliniatului (21) din articolul 8 al Legii cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar. Acesta prevede că mărimea premiilor cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale şi al zilelor de sărbătoare nelucrătoare pentru persoanele care deţin funcţii de demnitate publică din cadrul administraţiei publice locale se stabileşte prin decizia autorităţii locale deliberative. Autorii spun că majorarea salariilor va atrage și va menține tinerii specialiști, dar și va consolida profesionalismului acestora, oferindu-le o recompensă adecvată pentru performanțele profesionale individuale. De asemenea, modificările vor echilibra nivelul de remunerare a bugetarilor din autoritățile publice locare cu alte categorii de salariați.