Ordinul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) cu privire la implementarea Regulamentului de subvenționare a locurilor de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial. Prin Ordinul publicat, SFS a sprobat Cererea de rezervare a subvenției pentru crearea locurilor de muncă, Cererea de achitare a subvenției, dar și Registrul acordării subvenției. Regulamentul de subvenționare a locurilor de muncă stabilește criteriile după care vor fi acordate subvențiile pentru crearea locurilor de muncă. Autoritățile vor acorda subvenții pentru agenții economici, care vor crea locuri de muncă noi. Valoarea subvenției, pentru anul 2018, a fost stabilită la 40 de mii de lei per fiecare loc de muncă. Potrivit Regulamentului, la determinarea creșterii anuale a efectivului de salariați nu se va lua în calcul:
  • migrarea salariaților între întreprinderile asociate;
  • reangajarea salariaților eliberați în anul precedent;
  • lipsa angajărilor pe locurile de muncă pe o perioadă de șase luni cumulativ și mai mult pe parcursul anului.
Cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subiectului va fi de 40 de mii de lei pentru anul 2018. Începând cu anul următor, cuantumul subvenției se va indexa anual, în funcție de majorarea salariului mediu pe economie. Pentru muncipiile Bălți și Chișinău se va acorda 50 la sută din cuantumul subvenției pentru un loc de muncă creat și destinat subvenției, adică 20 de mii de lei. Regulamentul mai prevede că inițierea procesului de achitare a subvenției se face în baza cererii de achitare a subvenției începând cu 1 iunie, dar nu mai târziu de 30 septembrie al anului următor celui de gestiune. Cererile de achitare a subvenției prezentate după data limită nu se vor accepta. După recepționarea cererii, se vor verifica următoarele aspecte:
  • conformitatea informației din cererea de rezervare a subvenţiei cu informația din cererea de achitare a subvenţiei;
  • veridicitatea informației indicată în cererea de achitare a subvenţiei;
  • îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.
Cuantumul subvenţiei solicitate în cererea de achitare nu poate depăși mărimea subvenţiei indicate în cererea de rezervare a subvenţiei. Sumele rezervate şi aprobate pentru anul curent nu pot fi achitate în anul viitor. În cazul în care solicitantul a creat mai multe locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele subiecți a subvenției, decât cele indicate în cererea de rezervare a subvenţiei, subvenția se achită numai pentru locurile de muncă rezervate. Cererea Screen Shot 2018-07-13 at 11.01.25 AM