Republica Moldova va avea o autoritate națională responsabilă de coordonarea realizării politicii macroprudențiale, precum și de prevenirea, reducerea sau eliminarea riscurilor care amenință stabilitatea financiară la nivel de sistem. Un proiect de lege, prin care se propune înființarea Comitetului Național de Stabilitate Financiară, a fost propus pentru consultări publice. Conform autorilor, entitatea va fi o structură de cooperare inter-instituțională, fără personalitate juridică. Astfel, proiectul de lege stabileștă că atribuțiile Comitetului sunt:
 • să coordoneze gestiunea crizelor financiare sistemice;
 • să prezinte Guvernului și altor autorități competente propuneri de politici și măsuri în scopul protejării depozitelor, capitalizării și recapitalizării băncilor;
 • să aprobe acțiuni și măsuri menite să restabilească credibilitatea în securitatea sistemului financiar;
 • să emită periodic declarații oficiale pentru evitarea situațiilor de dezinformare;
 • să propună măsuri imediate în caz de producere a crizelor financiare sistemice;
 • să adopte o politică și un plan de comunicare în situații de criză;
 • să adopte un plan național de acțiuni în situații de urgență.
Totodată, entitiatea va avea și un Comitet extins. Aceasta va fi responsabil să:
 • identifice, monitorizeze și evalueze riscurile sistemice;
 • recomande recunoașterea instrumentelor macroprudențiale stabilite de autoritățile din alte state, în cazul depistării unor eventuale amenințări în adresa stabilității financiare;
 • analizeze și să revizuiască periodic setul de instrumente macroprudențiale ținând cont de evoluțiile politicilor macroprudențiale în alte state ale lumii și să înainteze propuneri de perfecționare a cadrului legal;
 • aprobe strategia privind politica macroprudențială fără a aduce atingere prerogativelor și competențelor BNM;
 • emită recomandări de măsuri necesare pentru a preveni, reduce sau elimina riscul sistemic;
 • monitorizeze implementarea recomandărilor emise de Comitetul extins;
 • stabilească, reevalueze periodic și să urmărească obiectivele intermediare ale politicii macroprudențiale;
 • contribuie la punerea în aplicare a recomandărilor din domeniul politicii macroprudențiale, formulate de organizațiile internaționale și regionale;
 • asigure încheierea unor acorduri de colaborare interinstituționale privind schimbul de informații, responsabilitățile și cooperarea;
 • deruleze exercițiile de simulare a crizei, în vederea testării procedurilor și identificarea lacunelor în modalitățile de gestionare a crizelor.
Autorii proiectului spun că înființarea unui Comitet Național de Stabilitate Financiară cu un mandat clar va contribui la transparentizarea și responsabilizarea procesului decizional al autorităților de reglementare financiară.