Organizaţiile de creditare nebancară (OCN) vor fi obligate ca, înainte să se înregistreze la organul înregistrării de stat, să obțină avizul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF). Autoritatea a prezentat pentru consultări publice proiectul Regulamentului cu privire la modul de avizare şi înregistrare a organizaţiilor de creditare nebancară în Registrul organizaţiilor de creditare nebancare autorizate. Acesta stabileşte modul de eliberare de către Comisia Naţională a avizului pentru înregistrarea de stat a organizaţiilor de creditare nebancară, în cazul constituirii, reorganizării lichidării sau suspendării activităţii. De asemenea, prevede modul de notificare a Comisiei Naţionale în scopul înregistrării în Registrul organizaţiilor de creditare nebancare autorizate în cazurile stabilite de legislaţie. Regulamentul mai stabileşte conţinutul setului de documente prezentat, care urmează să confirme corespunderea administratorilor OCN prevederilor Legii cu privire la organizaţiile de creditare nebancară şi în temeiul căruia CNPF ia act de numirea în funcţie a administratorilor. Astfel, pentru a obţine avizul, OCN depune la Comisia Naţională o cerere. Aceasta se prezintă în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de către organul competent cu excepţia cazului de reorganizare când cererea se prezintă după expirarea unei luni de la data publicării avizului privind reorganizarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Avizele se eliberează cu condiția anexării la cerere a documentului ce confirmă achitarea plății pentru eliberarea avizului. Mărimea plății se stabilește în conformitate cu hotărârea privind bugetul Comisiei Naţionale pe anul respectiv. Prin avizul eliberat la constituirea OCN, Comisia Națională totodată ia act de numirea în funcţie a administratorilor cu consemnarea acestui fapt în aviz. În cazul OCN constituită ca societate pe acţiuni, în termen de 15 zile din data înregistrării de stat în conformitate cu Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, se va prezenta Comisiei Naționale cererea pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea sa conform prevederilor Legii privind societăţile pe acţiuni. Prevederile proiectului urmează să intre în vigoare de la începutul lunii octombrie.