Un bărbat s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva unui magazin, solicitând constatarea încălcării dreptului reclamantului de restituire a contravalorii bunului procurat, în calitatea sa de consumator, obligarea pârâtului să restituie contravaloarea bunului în mărime de 6.299 de lei, a penalităţii acumulate în mărime de 34.329 de lei pentru întârzierea executării obligaţiilor legale de restituire a contravalorii bunului. La fel, a solicitat şi compensarea prejudiciul moral cauzat reclamantului în mărime de 10.000 lei, precum şi încasarea cheltuielilor de judecată din contul pârâtului. În motivarea acţiunii a invocat că a cumpărat un laptop la preţul de 6.299 lei. Odată cu procurarea bunului, vânzătorul a eliberat talonul de garanţie pe un termen de 12 luni. După ce a utilizat laptopul timp de șapte luni, consumatorul a depistat defecţiuni tehnice care împiedicau utilizarea normală a laptopului. Acesta a depus o reclamație prin care a solicitat să fie reparat laptopul. Ulterior, a înaintat o altă reclamaţie și a solicitat restituirea bunului reparat sau a contravalorii acestuia, întrucât vânzătorul a întârziat cu repararea laptopului. Acesta a primit laptopul reparat, însă a depistat că acesta nu funcționează normal. Acesta s-a adresat din nou la magazin și a solicitat repararea laptopului și restituirea contravalorii bunului. Magazinul din nou a întârziat, iar consumatorul s-a adresat cu o reclamație la Agenția pentru Protecția Consumatorului și Supravegherea Pieței. Agenția a efectuat un control inopinat unde a depistat mai multe nereguli și a sancționat agentul economic. Consumatorul a primit o scrisoare din partea magazinului prin care a fost informat că va avea loc expertiza laptopului. Între timp, Agenția a emis o decizie referitoare la restituirea contravalorii produsului. Reclamantul susține că de la depunerea reclamaţiei de înlăturare a defecţiunilor în cadrul termenului de garanţie și până la adresarea în judecată s-a scurs 1 an şi 2 luni, timp în care reclamantul a fost deranjat de nenumărate ori şi chiar jignit de către administraţia ”Undernet” SRL. Deși s-a adresat de două ori pentru repararea laptopului, vânzătorul nu și-a îndeplinit obligațiile. Acesta mai precizează că vinovăţia reclamantului nu a fost demonstrată, ba mai mult, s-a confirmat faptul defecţiunii, reţinând bunul pentru a-l repara. Prin decizia Judecătoriei Chișinău cererea de chemare în judecată înaintată a fost admisă parțial: s-a constatat încălcarea dreptului de restituire a contravalorii bunului procurat; s-a obligat agentul economic să restituie contravaloarea laptopului, s-a încasat penalitatea în sumă de 34.329 de lei pentru întârzierea executării obligației legale de restituire a contravalorii, s-a încasat de la ”Undernet” SRL în beneficiul statului taxa de stat în sumă de 1.218 de lei. În rest, pretențiile au fost respinse ca neîntemeiate. Ulterior, instanța de fond a emis o hotărâre suplimentară prin care s-a încasat prejudiciul moral în mărime de 1.000 de lei și taxa de stat de 100 de lei. Atât consumatorul, cât și agentul economic au depus apel. Consumatorul a precizat că este de acord cu aprecierea juridică, însă consideră că instanța de fond în mod neîntemeiat a micșorat cuantumul prejudiciului moral pretins, fără a se expune asupra acestuia. Agentul economic a solicitat, însă, casarea deciziei instanței de fond cu emiterea unei hotărîri noi prin care să fie respinse cererile reclamantului. Curtea de Apel Chișinău a respins apelurile declarate și a menținut decizia și hotărârea suplimentară a instanței de fond. Decizia este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiție.