Un notar stagiar a dat în judecată Ministerul Justiției, Comisia de Licențiere a activității notariale și Comisia de concurs, după ce i-a fost refuzată cererea de admitere în profesie. Notarul stagiar a precizat că cererea sa a fost respinsă pe motivul efectuării stagiului în condiții de incompatibilitate, necorespunderea prevederilor pct. 9-15 din Regulamentul cu privire la condițiile de efectuare a stagiului în biroul notarului, inclusiv și faptul că nu este confirmată efectuarea stagiului în biroul notarului timp de 10 luni. Notarul stagiar s-a adresat Ministerului Justiției cu cerere prealabilă, prin care a solicitat anularea hotărârilor Comisiei de licențiere a activității notariale, în partea ce ține de respingerea cererii privind admiterea la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar și obligarea Comisiei de licențiere a activității notariale să adopte hotărârea privind admiterea candidaturii sale la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar, cu atribuirea calificativului – admis. Reclamanta a menționat că cererea prealabilă nu a fost examinată de Ministerul Justiției, dar a fost redirecționată spre soluționare Comisiei de licențiere a activității notariale, care a respins cererea prealabilă. Reclamanta a indicat că în pct. 2 din hotărârea, prin care s-a respins candidatura sa pentru a participa la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar, s-a făcut referire la pct. 9-15 din Regulamentul cu privire la condițiile de efectuare a stagiului în biroul notarului, cu toate că aceste prevederi au constituit subiectul examinării cererii cu privire la prelungirea termenului de efectuare a stagiului cu două luni, schimbarea notarului conducător de stagiu. Aceasta a mai precizat că în urma unui demers depus la Ministerul Justiției a fost prelungit termenul de efectuare a stagiului în biroul notarului cu schimbarea conducătorului de stagiu. Totodată, reclamanta a precizat faptul că incompatibilitatea invocată drept temei de respingere a candidaturii sale pentru a participa la concurs, prevăzută de pct. 15 din Regulamentul cu privire la condițiile de efectuare a stagiului în biroul notarului, conform căruia notarul stagiar nu are dreptul să fie încadrat concomitent în altă activitate, cu excepția activității didactice și științifice, dar poate fi încadrat la biroul notarului în câmpul muncii, nu prezumă concedierea de la locul de muncă, ci doar imposibilitatea încadrării concomitente a stagiarului în oricare altă activitate. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, acțiunea depusă a fost respinsă. Ulterior, prin decizia Curții de Apel Chișinău a fost admis apelul notarului stagiar și solicitarea a fost admisă. Intanța de apel a constatat că a fost încălcat dreptul notarului stagiar prin refuzul Ministerului Justiției de a examina cererea prealabilă și au fost anulate mai multe prevedere din hotărârile Comisiei de licențiere a activității notariale. La fel, s-a obligat Comisia să-i acorde calificativul ”admis”. Ministerul Justiției a declarat recurs împotriva deciziei instanței de apel, solicitând admiterea recursului, casarea deciziei instanței de apel și menținerea hotărârii primei instanțe. Ministerul a invocat faptul că notarul stagiar nu a înaintat nicio obiecție sau contestare a proceselor-verbale ale Comisiei de licențiere a activității notariale, atât în privința lipsei confirmării stagiului de 10 luni, cât și cu privire la schimbarea conducătorului stagiului. La fel, s-a menționat faptul că aceasta nu întrunește una din condițiile necesare pentru admiterea la concursul pentru suplinirea locurilor vacante de notar și anume – stagiul necesar, ca condiție cumulativă pentru admitere la concurs. Recursul a fost admis și Curtea Supremă de Justiției a menținut decizia instanței de fond.