Banca Națională a Moldovei (BNM) a prelungit termenul de vânzare a acțiunilor nou-emise ale BC ”Moldindconbank” S.A. La fel, Banca Centrală a prelungit și mandatele administratorilor temporari ai instituției bancare. Comitetul executiv al BNM a decis prelungirea cu trei luni a termenului de vânzare a acțiunilor nou-emise de către BC ”Moldindconbank” S.A., ca pachet unic în mărime de 63.89 la sută din capitalul social al băncii. Concomitent, Comitetul executiv a decis prelungirea perioadei de desemnare a administratorilor temporari ai BC ”Moldindconbank” S.A., pentru un termen de trei luni, începând cu data de 20 iulie 2018. Administratorii temporari își exercită mandatul în cadrul intervenției timpurii la BC ”Moldindconbank” S.A. care a fost instituită la 20 octombrie 2016, după ce BNM a constatat activitatea concertată a unui grup de persoane. Amintim că, în 2016, în urma constatării unor indici ce țin de structura netransparentă a acționarilor și angajarea în operațiuni de creditare cu risc sporit, BNM a instituit procedura de supraveghere specială asupra Moldindconbank. În luna octombrie a anului trecut, BNM a constatat că un grup de persoane, acționând concertat în raport cu Moldindconbank, au achiziționat și dețin o cotă substanțială în capitalul social al băncii, în mărime de 63,89%, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Centrale, încălcând astfel prevederile Legii instituțiilor financiare. Prin urmare, exercițiul unor drepturi ale acestor acționari a fost suspendat din data de 20 octombrie 2016. Conform prevederilor Legii instituțiilor financiare, acționarii urmau să înstrăineze acțiunile aferente cotei substanțiale achiziționate fără permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. Ulterior, BNM a suspendat din 20 octombrie 2016 mandatele unor membri ai structurilor de conducere ale Moldindconbank și a desemnat administratori temporari cu competențele Consiliului și ale președintelui Comitetului de conducere al băncii. BC ”Moldindconbank” S.A. activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontări.