Organizaţia de creditare nebancară (OCN) este în drept să desfăşoare activităţi de creditare nebancară doar după înregistrarea în Registrul organizaţiilor de creditare nebancară autorizate, ţinut de Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF). Potrivit proiectului Regulamentului cu privire la modul de avizare şi înregistrare a organizaţiilor de creditare nebancară în Registrul organizaţiilor de creditare nebancare autorizate înregistrarea se efectuează cu condiția anexării la cererea de înregistrare a documentului ce confirmă achitarea plății pentru înscrierea în registrul persoanelor autorizate. Mărimea plății se stabilește în conformitate cu hotărârea privind bugetul Comisiei Naţionale pe anul respectiv. În cazul constituirii reorganizării, lichidării sau suspendării activității, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării de stat, OCN depune la Comisia Naţională o cerere, prin care solicită înregistrarea OCN în Registru cu anexarea copiilor autentificate în conformitate cu legislaţia de pe următoarele documente:
  • actul de constituire sau modificările şi completările la actul de constituire, după caz;
  • decizia organului înregistrării de stat privind modificarea actelor de constituire sau datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • informaţia privind beneficiarii efectivi în modul prevăzut în Regulamentul cu privire la transparenţa structurii de proprietate a organizaţiei de creditare nebancară;
  • informaţia privind alte date care urmează a fi înscrise în Registru conform art.18 din Legea nr.1/2018.
La reluarea activității în caz de suspendare, privind constituirea, reorganizarea și lichidarea filialelor și/sau a reprezentanțelor, precum și privind modificarea/completarea actelor de constituire, înscrierea/ modificarea datelor în Registrul de stat al persoanelor juridice, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării de stat, OCN notifică Comisia Naţională prin depunerea unei cereri, prin care solicită efectuarea înscrierilor corespunzătoare aferente OCN în Registru, cu anexarea copiilor autentificate de pe următoarele documente:
  • actul de constituire sau modificările şi completările la actul de constituire;
  • decizia organului înregistrării de stat privind modificarea actelor de constituire sau datelor din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  • informaţia privind beneficiarii efectivi în modul prevăzut în Regulamentul cu privire la transparenţa structurii de proprietate a organizaţiei de creditare nebancară;
  • informaţia privind alte date care urmează a fi înscrise în Registru conform art.18 din Legea nr.1/2018.
Proiectul Regulamentului mai prevede că înregistrarea OCN, precum şi efectuarea înscrierilor corespunzătoare în Registru în temeiul notificării OCN, se realizează de Comisia Naţională în cel mult cinci zile lucrătoare de la data primirii cererii. În cazul respingerii cererii de înregistrare CNPF în termen de cinci zile lucrătoare informează în scris OCN indicând motivele care au servit ca temei pentru respingere. Comisia Naţională este în drept să suspende activitatea OCN cu efectuarea înscrierilor în Registru, iar acest lucru are drept efect interzicerea încheierii a noi contracte de acordare a creditelor cu excepţia deservirii creditelor acordate anterior datei de suspendare a activităţii.