Codul fiscal va fi completat cu noi prevederi care se referă la obiectele neimpozabile. Potrivit unui proiect propus consultărilor publice, se dorește completarea alin. 2 din art. 95 cu lit. f): livrarea bunurilor materiale fungibile în procesul de împrospătare şi înlocuire a acestora conform prevederilor Legii privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare nr. 589-XIII din 22 septembrie 1995”. Prin urmare, Agenția Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne urmează să efectueze de sine stătător împrospătarea, prin comercializare, fără TVA, a bunurilor, iar ulterior - procurarea altora, dar cu TVA. Datorită cheltuielilor financiare suportate pentru împrospătarea bunurilor materiale cu TVA, volumul de bunuri împrospătate va diminua cu 20%. Mai mult, volumele se vor micșora cu încă circa 10% din cauza reducerii prețurilor la bunurile comercializate în scopul împrospătării, deoarece acestea fiind moral și fizic învechite, nu pot concura cu preţul bunurilor proaspete de pe piață. În nota informativă a proiectului se spune că Agenţia Rezerve Materiale se confruntă cu un şir de probleme în procesul de administrare a rezervelor materiale de stat şi de mobilizare. Una din ele o constituie situaţia critică privind împrospătarea bunurilor materiale în rezervele de stat, creată urmare impozitării duble a agenţilor economici cu TVA, în procesul de înlocuire a bunurilor, iar impozitarea dublă generează refuzul de a mai efectua asemenea operaţiuni în continuare.  În document se mai spune că, deşi legislația națională fiscală tratează operațiunile economice ce țin de eliberarea bunurilor din rezervele materiale ale statului ca tranzacții scutite de TVA, operațiunile privind acumularea și returnarea bunurilor în rezervele statului, efectuate de către operatorii economici, înregistrați în calitate de plătitori de TVA, sunt tratate ca livrări impozabile, cu aplicarea cotei respective de TVA, iar o asemenea tratare - generează prejudicii financiare enorme finanțelor publice. De exemplu, conform planului de împrospătare a bunurilor materiale din rezervele de stat pentru anul 2018, de către agenții economici – prestatori ai serviciilor de păstrare a bunurilor materiale din rezervele statului, urmează a fi împrospătate bunuri în sumă de circa 194 milioane de lei. Pentru înlocuirea acestora, agenții economici trebuie să achite în bugetul statului circa 32,3 milioane delei TVA (pierderi financiare, suportate de ei ca plătitori de TVA), din care cauză agenţii economici refuză de a mai efectua împrospătarea bunurilor.