Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova (CNPM) susține că prestatorii de servicii publici și privați sunt discriminați după ce autoritățile au decis să abroge articolul 511 a Codului fiscal. Acesta prevedea că instituţiile medico-sanitare publice şi private se scutesc de impozitul pe venit obţinut din activitatea prestatorilor de servicii medicale legate de realizarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală (conform contractelor încheiate cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină). CNPM susține că abrogarea articolului 511 din Codul Fiscal se răsfrânge doar asupra instituțiilor medico-sanitare private astfel creându-se condiţii inegale şi tratare diferită a contribuabililor bazată exclusiv pe criteriul provenienţei capitalului statutar. Patronatele mai afirmă că modificarea constituie o încălcare a principiilor sistemului sănătății, iar efectele acesteia vor crea premise pentru discriminarea și tratarea inegală a prestatorilor de servicii publici și privați. Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova și membrii săi vizați de această modificare precizează că au solicitat Ministerului Finanțelor o ședință de lucru pentru a discuta subiectul cu argumente suplimentare și pentru a identifica soluții.