Asociaţiile de economii şi împrumut nu vor mai putea să-și deschidă filiale și reprezentanțe pe întreg teritoriul țării. Un proiect prin care se propune excluderea licenței de categoria C, care prevede acest drept, a fost înregistrat în Parlament. Astfel, asociațiile vor putea activa în limitele unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întâi sau doi, în care este înregistrată, și vor putea solicita extinderea teritorială a licenței doar în unităţii administrativ-teritoriale vecine. În prezent, Legea stipulează că Licența se acordă asociației care a deţinut în decurs de cel puţin un an licenţă de categoria B, valoarea totală a activelor ei fiind de cel puţin 20 milioane de lei, ale cărei membri sunt persoane fizice şi juridice în număr minim de 2000 şi ale cărei scop este prestarea către membrii săi a următoarele servicii:
  • acordarea de împrumuturi;
  • acceptarea depunerilor de economii la termen și la vedere;
  • acordarea de servicii aferente împrumuturilor;
  • acordarea serviciilor de intermediere în asigurări în calitate de agent bancassurance;
  • acordarea de consultaţii;
  • acordarea altor servicii, cu acordul scris al autorităţii de supraveghere.
De asemenea, asociaţiile de economii şi împrumut ar putea fi obligate să devină membre ale asociației centrale. În acest sens, se propune completarea articolului 9 aliniatul 2 din Lege, care stipulează obligațiile entității. Inițiativa legislativă mai prevede modificări privind serviciile acordate de către asociație. Astfel, se propune ca entitățile să poată investi mijloacele sale bănești, neutilizate la acordarea împrumuturilor, doar în depozite bancare, valori mobiliare de stat și/sau fondul de lichidități, în conformitate cu legislația și politica de investiții aprobată de consiliu. În prezent, legea stipulează că asociația poate investi mijloacele sale bănești, neutilizate la acordarea împrumuturilor, în conformitate cu politica de investiții aprobată de consiliu. Totodată, efectuarea investițiilor în capital sau în valori mobiliare ale societăților comerciale supuse controlului din partea autorității de supraveghere sau a Băncii Naționale a Moldovei, cu excepția instrumentelor financiare derivate, se permite doar cu acordul scris al autorității de supraveghere. Amintim că, această prevedere a fost aprobată de către deputați la sfârșitul anului trecut. Totodată, se propune excluderea din articolul 10 al Legii privind restricțiile în activitatea asociației, a prevederii că instituția financiară nu este în drept să efectueze investiţii în capital, în valori mobiliare sau în instrumente financiare derivate ale cooperativelor şi societăţilor comerciale.