Atenție la cumpărăturile de pe site-urile publicitare! Două persoane s-au adresat în judecată după ce au cumpărat un televizor, în privința cărui nu a fost eliberat bon și certificat de garanție, și peste un timp s-a defectat. Reclamanții au indicat că au cumpărat televizorul prin intermediul site-ului publicitar 999.md. În urma explicațiilor oferite de către vânzător, au ajuns la concluzia să îl cumpere la un preț de 6.700 de lei. Reclamanții au indicat că în momentul când au cumpărat televizorul, vânzătorul a garantat că acesta corespunde standardelor de calitate şi că dispune de toate certificatele necesare, solicitându-le să se prezinte a doua zi pentru a primi bonul de casă, certificatele de garanţie şi conformitate.
În ziua următoare vânzătorul a refuzat să elibereze bonul de casă și certificatele de garanţie, insistând că televizorul este în stare de funcţionare bună şi că nu este nevoie de garanţie sau bon. Ulterior, televizorul s-a defectat. Reclamanții au informat vânzătorul despre defecțiune și au solicitat banii achitați, însă pretenția nu a fost satisfăcută. Reclamanții au precizat li s-au încălcat drepturile de consumator și, prin urmare, în temeiul Legii privind protecţia consumatorului, vânzătorul este obligat să restituie contravaloarea produsului, precum și să achite penalitatea pentru neexecutarea obligațiilor legale față de consumator.
Astfel, aceștia au solicitat în instanță:
  • restituirea contravalorii produsului în mărime de 6.700 lei;
  • încasarea penalității în mărime de 1.725 lei;
  • compensarea cheltuielilor de judecată.
Prin decizia Judecătoriei Chișinău, cererea a fost admisă. S-a încasat de la vânzător suma de 6.700 de lei, suma de 11.725 lei cu titlu de penalitate, 2.400 lei cu titlu de cheltuieli de asistenţă juridică şi taxa de stat în mărime 552 de lei. La fel, instanța a dispus restituţia civilă prin care cumpărătorii au returnat televizorul cumpărătorului.
Vânzătorul a depus apel în care a menționat că Legea cu privire la protecţia consumatorilor reglementează raporturile dintre consumator şi agentul economic (persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitatea de întreprinzător). Acţiunea acestei legi nu se extinde asupra raporturilor dintre cetăţenii care intră în relaţii contractuale între ei cu scopul satisfacerii cerinţelor vitale, precum și asupra relaţiilor apărute în legătură cu procurarea de către persoana antreprenor a mărfurilor, prestarea serviciilor nu pentru necesităţile personale, dar pentru înfăptuirea activităţii de întreprinzător, sau în legătură cu procurarea (importul) mărfurilor, prestarea serviciilor şi efectuarea de lucrări în scopul satisfacerii necesităţilor persoanelor juridice.
Acesta consideră că pentru a fi aplicabile prevederile Legii cu privire la protecţia consumatorului urmează a fi întrunite următoarele elemente: persoana juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care fabrică, transportă, comercializează produse ori părţi din produse, prestează servicii (execută lucrări); consumatorul. În urma examinării apelului, Curtea de Apel Chișinău a ajuns la concluzia că, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea privind protecţia consumatorilor, pentru încălcarea termenelor prevăzute la art. 18 alin.(7) şi (20) şi art. 181 alin. (1), vânzătorul, prestatorul achită consumatorului pentru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 5% din preţul produsului, serviciului în vigoare la data examinării reclamaţiei consumatorului. Totuși, instanța a precizat că raportul juridic litigios nu cade sub incidența Legii privind protecţia consumatorilor și, prin urmare, penalitatea nu poate fi încasată. Astfel, instanța a admis apelul vânzătorului și a casat decizia instanței de fond în ceea ce privește încasarea penalităților și a taxei de stat. Decizia este definitivă, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie,