Realizarea politicilor macroprudențiale în Republica Moldova, dar și întreprinderea măsurilor de prevenirea, reducerea sau eliminarea riscurilor care amenință stabilitatea financiară la nivel de sistem vor fi principalele atribuții ale Comitetului Național de Stabilitate Financiară, instituție care urmează să fie creată în țară noastră. În acest sens, Guvernul a aprobat astăzi un proiect de lege. Documentul stabilește că, Comitetul și Comitetul extins sunt împuternicite să formuleze recomandări Guvernului și autorităților reglementatoare în sistemul financiar (bancar și nebancar) care prevăd, în funcție de competența acestora, aplicarea anumitor acțiuni, măsuri și instrumente macroprudențiale care să contribuie la menținerea stabilității financiare. Recomandările vor fi în vigoare până la revocare, dacă nu este prevăzută expres perioada validității acesteia. Recomandările Comitetului și Comitetului extins se comunică în scris, împreună cu justificarea recomandării emise, și sunt emise conform principiului ”execută sau explică”. Mai multe detalii despre atribuțiile noii structuri pot fi accesate aici. Conform documentului, Comitetul va avea următoarea componență:
  • Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, care va fi Președintele Comitetului;
  • ministrul Finanțelor;
  • ministrul Economiei și Infrastructurii;
  • președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare;
  • directorul general executiv al Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar.
Totodată, în comitetul extins se va mai regăsi:
  • membru Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de stabilitatea financiară;
  • membrul Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de funcția de supraveghere bancară;
  • membrul Comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de rezoluția bancară;
  • șeful subdiviziunii Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de stabilitatea financiară.