Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a început selectarea asociațiilor de afaceri care vor fi incluse în componența Consiliului de soluționare a disputelor. Cancelaria de Stat a întocmit lista asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoara activități cu relevanță pentru structurile de control. Acestea pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail: mail@sfs.md și controale@gov.md, până în data de 24 iulie. Potrivit Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, Consiliul se organizează și activează în scopul examinării petițiilor și cererilor prealabile depuse de persoanele supuse controlului de stat conform prevederilor art. 30 alin. (5) din Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. Norma prevede că examinarea petițiilor şi cererilor prealabile de contestare, conform procedurii prealabile în contenciosul administrativ depuse de persoana controlată la organul de control, se efectuează doar în cadrul consiliilor de soluționare a disputelor, a căror funcționalitate este asigurată de către conducătorul organului de control. Consiliile de soluționare a disputelor funcționează în cadrul organului de control, iar din componența acestora fac parte, în mod obligatoriu, cel puţin trei reprezentanţi ai asociațiilor din mediul de afaceri (cu relevanță pentru domeniul de control sau aspectele contestate), conducătorii principalelor subdiviziuni din cadrul organului de control și reprezentantul autorității publice centrale aferente domeniului. Membri ai Consiliului din partea mediului de afaceri pot fi asociațiile ce îndeplinesc următoarele condiții:
  • sunt înregistrate în modul stabilit de legislație;
  • întrunesc membri care desfășoară activități conexe domeniului de competență al organului de control;
  • au experiență de cel puțin doi ani în domeniu;
  • demonstrează un nivel înalt de reprezentativitate în domeniu.