Începând cu data de 1 ianuarie 2020, plafonul de garantare a depozitelor ar putea să fie în mărime de 50 de mii de lei. Acum, acesta constituie 20 de mii de lei și prin urmare se va majora de 2,5 ori. Prevederea este inclusă într-un proiect aprobat de către Guvern. Conform documentului, plata se va face fiecărui deponent, indiferent de numărul şi mărimea lor sau de monedă în care s-au constituit. În cazul depozitelor în valută străină, garanția se va achita în lei moldovenești, la cursul oficial stabilit de către Banca Națională a Moldovei. Amintim că, anterior, în martie 2017, plafonul de garantare a depozitelor s-a majorat de la 6 mii până la 20 de mii de lei. Suma de 6 mii de lei a fost stabilită în anul 2013, reieşind din salariul mediu lunar pe economie şi corelaţia dintre moneda naţională şi valutele convertibile. De asemenea, proiectul aprobat de Guvern prevede că Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar va garanta și depunerile în bănci, în monedă națională și în valută străină, deținute de către persoanele juridice de drept privat. În prezent, sunt garantate doar depunerile persoanelor fizice. Conform datelor înregistrate în data de 31 decembrie 2017, dacă modificările vor intra în vigoare, vor fi asigurați banii a 3,8 milioane de deponenți, în suma totală asigurată va fi de 13,6 miliarde de lei. Astfel, autoritățile spun că vor fi garantate 95,9% din numărul total de depozite și 23,1% din volumul total al acestora.